Medal Miasta Radomska dla Edmundy Bodanki

Medal Miasta Radomska dla Edmundy Bodanki

Edmunda Bodanka zostanie uhonorowana Medalem Miasta Radomska. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęli radni podczas piątkowej (24 listopada) sesji.

Edmunda Bodanka od wielu lat działa w rożnych organizacjach społecznych, związkowych i stowarzyszeniach, popularyzując wiedzę o Radomsku w kraju, a nawet za granicą. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku, stoi na czele Stowarzyszenia Literackiego „Ponad”. Wydaje tomiki wierszy, m.in. o lotnikach II wojny światowej, organizuje wycieczki krajoznawcze, bierze udział w konkursach literackich na szczeblu regionalnym i krajowym. Została odznaczona m.in. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznaką za wybitne zasługi nadaną przez Związek kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych czy Odznaką Honorową „Gloria Victis”. W ostatnim czasie złożyła ślubowanie i została pasowana na Damę Zakonu Świętego Jerzego Męczennika.

Edmunda Bodanka swoją działalnością popularyzuje historię, literaturę oraz krajoznawstwo oraz promuje miasto Radomsko w kraju oraz poza jego granicami.

Przed decyzją radnych, kandydaturę Edmundy Bodanki zatwierdziła Kapituła ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska.

Z wnioskiem o nadanie medalu wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku.

Więcej o:
radomsko sesja rady miasta edmunda bodanka medal miasta radomska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE