Lustracji powiatowych dróg ciąg dalszy

Lustracji powiatowych dróg ciąg dalszy Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego kontynuuje lustrację dróg, która ma na celu ocenę prac dokonanych na drogach w 2021 roku oraz przygotowanie planu inwestycji i remontów w 2022 roku.

W poniedziałek 10 stycznia starosta Beata Pokora oraz członkowie Zarządu Powiatu: Ewa Gajzler i Michał Koski, a także Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym Aleksander Broszkowski wizytowali drogę 3925E na odcinku między Bugajem, a Dmeninem, gdzie zbudowany został chodnik (na odc. 200 metrów). Koszt inwestycji to 129 120 zł, z tego 90 tys. zł stanowi dofinansowanie z Gminy Kodrąb. Prace przy budowie chodnika mają być kontynuowane, tak by docelowo ciąg pieszy połączył wsie Bugaj i Dmenin.

Kolejnym celem wizyty był wyremontowany fragment drogi powiatowej 3935E - od granicy gm. Radomsko do miejscowości Dmenin, gdzie na odcinku 745 m wykonana została nowa nawierzchnia jezdni i poboczy. Koszt zadania to 265 228 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko drogi lustracja dróg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE