Kurs Euro - co trzeba wiedzieć?

Kurs Euro - co trzeba wiedzieć? Fot. Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Kurs euro charakteryzuje się dość dużą zmiennością. Euro jak każda inna waluta podlega oczywiście prawom popytu i podaży. W dużej mierze to właśnie te dwa elementy decydują o tym, jaką wartość w danym momencie ma euro. Niniejszy artykuł to doskonały wybór dla osób, które chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę ma największy wpływ na zapotrzebowanie na euro, czy też na jej ilość na rynku.

Co ma bezpośredni wpływ na kurs euro?

Jak wspomniano we wstępie kurs euro uzależniony jest od relacji pomiędzy popytem a podażą. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że gdy zapotrzebowanie na euro jest większe niż jej dostępność na rynku, to kurs automatycznie wzrasta. Gdy podaż przewyższa popyt jest oczywiście odwrotnie. Warto wspomnieć także o tym, że czynników, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się podaży i popytu jest bardzo wiele.

Jednym z najważniejszych czynników jest oczywiście wzrost gospodarczy, który na notowanie euro może działać dwojako. Wyższe PKB w krajach należących do strefy euro sprawia, że dla zagranicznych inwestorów waluta jest zdecydowanie atrakcyjniejsza. Warto wspomnieć również o tym, że wzrost gospodarczy pozytywnie wpływa na polepszenie bilansu handlowego. W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy może doprowadzić do deprecjacji euro. Przy większej aktywności importerów automatycznie wzrasta podaż na globalnym rynku, co prowadzi do spadku kursu.

Kolejnymi czynnikami, które wpływają na kurs euro są wydarzenia polityczne i społeczne. Jak łatwo się domyślić informacje o niekorzystnej sytuacji w krajach należących do euro sprawiają, że zainteresowanie inwestowaniem w euro może zmaleć. Przy pozytywnych doniesieniach waluta oczywiście zyskuje na wartości, a jej kurs wzrasta.

Na kurs euro duży wpływ mają również stopy procentowe i poziom inflacji. Wzrost stopy procentowej zwiększa atrakcyjność euro. Wynika to w dużej mierze z tego, że inwestorzy zdecydowanie chętniej kupują walutę, dzięki czemu popyt drastycznie wzrasta. Jeżeli stopy procentowe są obniżone, to zapotrzebowanie na euro jest mniejsze niż jej ilość na rynku, dlatego też wartość samej waluty oczywiście obniża się. Aktualny kurs sprawdzimy na: https://e-kursy-walut.pl/kurs-euro/

Historia waluty euro

Pomysł utworzenia wspólnej unii walutowej i gospodarczej pojawił się już w 1960 roku. Dzięki wspólnej walucie firmy zdecydowanie łatwiej magą prowadzić handel z zagranicą. Dzięki euro gospodarka osiąga zdecydowanie lepsze wynika, a konsumenci mają znacznie większy wybór. Europejski System Walutowy zadebiutował w 1979 roku.

Po kilkunastu latach przygotowań euro weszło w życie pierwszego stycznia 1999 roku. Przez pierwsze lata waluta wykorzystywana była głównie do celów rachunkowości i płatności elektronicznej. Jeżeli chodzi o pierwsze banknoty i monety, to pojawiły się one 3 lata później, czyli pierwszego stycznia 2002 roku. Nowa waluta zadebiutowała w 12 krajach Unii Europejskiej.

Co warto wiedzieć o walucie Euro?

Unia Europejska liczy obecnie 28 państw. Warto jednak wspomnieć o tym, że tylko 19 państw przyjęło wspólną walutę. Euro można zapłacić w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Słowenii, Cyprze, Malcie, Słowacji, Estonii, Łotwie i Litwie. Z waluty Euro korzysta również sześć państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Mowa tutaj o takich państwach jak Monako, Watykan, Andora, San Marino, Czarnogóra i Kosowo. Do państw, które zobligowane są do przyjęcia euro należy Polska, Chorwacja, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Szwecja. Jedynym krajem, który nie musi przyjmować wspólnej waluty jest Dania.

Klauzulę "opt-out" uzyskała także Wielka Brytania, ale jak wiadomo nie należy ona już do krajów wspólnoty. O tym, czy dany kraj może przyjąć euro decydują kryteria konwergencji. Pod uwagę brana jest nie tylko sytuacja cenowa i kurs walutowy, ale również wiele innych czynników. Jednymi z nich są długoterminowe stopy procentowe, czy też wyniki budżetowe i dług publiczny.

Ciekawostki o walucie Euro

Euro jest oficjalnym środkiem płatniczym nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na terenach położonych bardzo daleko od Europy. Mowa tutaj między innymi o koloniach zamorskich Francji, a dokładniej mówiąc o Gujanie Francuskiej i archipelagu St-Pierre-et-Miquelon.

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że banknotem o najniższej wartości jest 0 Euro. Wspomniany nominał powstał w Trewirze i jak łatwo się domyślić jest banknotem kolekcjonerskim. Popularne "zerówki" z wizerunkiem Karola Marksa cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród kolekcjonerów na całym świecie i osiągają zawrotne ceny.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE