Kolejny rajd „Tour de Radomsko” już w październiku

Kolejny rajd „Tour de Radomsko” już w październiku

W niedzielę 4 października 2020 r. odbędzie się kolejna edycja rajdu „Tour de Radomsko”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta oraz Nadleśnictwo Radomsko. Dla uczestników imprezy przygotowano cztery trasy o różnym stopniu trudności.

Rajd „Tour de Radomsko”, to impreza rekreacyjna łącząca w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rajd rozgrywany jest w formule na orientację. Zadaniem uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych z wykorzystaniem mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie.

Na pokonanie trasy wyścigu wyznaczony jest limit czasu – 4 godziny. Uczestnicy rajdu wybierają trasę, na której chcą startować oraz czas startu w ramach czasu pracy biura imprezy, czyli w godzinach od 8:00 do 16:00.

REGULAMIN IMPREZY

CELE RAJDU:

- Promocja walorów turystycznych okolic Radomska
- Propagowanie aktywnego, sportowego trybu życia, turystyki i rekreacji
- Integracja mieszkańców Radomska i okolic wokół idei sportu i rekreacji
- Popularyzacja rajdów rowerowych i biegów na orientację
- Wyłonienie najlepszych zawodników rywalizacji sportowej

TRASY RAJDU:

FAN – rekreacyjna trasa rowerowa dystans 25 km
PIECHUR – rekreacyjna trasa piesza dystans 15 km
BIEGACZ – sportowa biegowa trasa dystans 15 km
SZPRYCHA – sportowa trasa rowerowa dystans 60 km

PUNKTY KONTROLNE:

W terenie trasę uczestnika wyznaczają punkty kontrolne w formie biało-pomarańczowych lampionów. O rozmieszczeniu punktów kontrolnych uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymują od organizatora przed startem. Swoją obecność na punkcie kontrolnym uczestnik potwierdza za pomocą perforatorów, którymi oznacza odpowiednie miejsca na swojej karcie startowej. W przypadku braku na danym punkcie kontrolnym lampionu z perforatorem należy telefonem komórkowym wykonać zdjęcie punktu kontrolnego oraz telefonicznie zawiadomić o tym fakcie organizatora. Każdy zawodnik powinien odwiedzić punkt kontrolny osobiście.

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI:

Uczestnicy pokonują trasy rajdu siłą własnych mięśni na rowerach na trasie FAN i SZPRYCHA, marszem lub biegiem na trasie PIECHUR i BIEGACZ.

Uczestnicy przybywają na start rajdu w porze przez siebie wybranej, rejestrują się wypełniając przygotowane przez organizatora stosowne zgłoszenia, oświadczenia i zgody RODO, wybierają trasę, otrzymują pakiet startowy wraz z mapą i kartą startową z wpisanym przez sędziego rajdu czasem startu (dotyczy tras sportowych) i wyruszają na trasę.

Na trasach rekreacyjnych nie będzie prowadzona klasyfikacja uczestników.

Na trasach sportowych BIEGACZ oraz SZPRYCHA prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobieta, mężczyzna.

Każdy uczestnik tras sportowych otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, kartę startową wraz z uchwytem oraz mapę wybranej przez siebie trasy.

Każdy uczestnik tras rekreacyjnych otrzyma w Biurze Rajdu kartę startową wraz z uchwytem oraz mapę wybranej przez siebie trasy.

Uczestnik pokonujący trasę sportową BIEGACZ i SZPRYCHA powinien oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika.

W klasyfikacji tras BIEGACZ i SZPRYCHA najważniejszym kryterium jest ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.

Uczestnicy tras sportowych BIEGACZ i SZPRYCHA sklasyfikowani na pięciu pierwszych miejscach w każdej kategorii otrzymają specjalne medale rajdu.

Karty startowe wszystkich Uczestników Rajdu, którzy zaliczą komplet punktów kontrolnych wezmą udział w losowaniu atrakcyjnego sprzętu i akcesoriów do turystyki i rekreacji.

Uczestnicy, którzy rezygnują z udziału w rajdzie w jego trakcie, zobowiązani są poinformować o tym fakcie organizatora (np. telefonicznie).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Uwagi do wyników tras sportowych Rajdu można zgłaszać drogą mailową na adres mosir@radomsko.pl do 48 godzin po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji sportowej stają się oficjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

Każdy uczestnik wnosi przed startem w rajdzie opłatę startową w wysokości 10 zł w kasie MOSiR (w holu krytej pływalni przy ul. Leszka Czarnego 22).

Każdy pełnoletni uczestnik bierze udział w rajdzie „Tour de Radomsko” na własną odpowiedzialność potwierdzając ten fakt podpisaniem stosownych dokumentów przygotowanych przez organizatora.

Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów powyżej 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

Osoby w wieku 16 – 18 lat mogą startować w rajdzie pod opieką lub samodzielnie.

W przypadku samodzielnego udziału osoby te muszą organizatorowi przedstawić pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w rajdzie.

Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

Organizator zaleca uczestnikom sprawdzenie stanu technicznego sprzętu (rower), jazdę w rajdzie w kasku rowerowym oraz posiadanie wyposażenia: mapnik, kompas, narzędzia do naprawy roweru, odpowiedni zapas wody i pożywienia.

Podczas rywalizacji obowiązuje uczestników nakaz stosowania reżimu sanitarnego COViD 19 oraz udzielania pomocy poszkodowanym innym uczestnikom rajdu.

Więcej o:
radomsko mosir radomsko tour de radomsko rajd
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE