Katalog egzekucji i strat wojennych z lat 1939-1945 w Radomsku i okolicy

Katalog egzekucji i strat wojennych z lat 1939-1945 w Radomsku i okolicy Fot. http://www.aan.gov.pl

Na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych, został opublikowany Katalog Egzekucji i Strat Wojennych z lat 1939-1945. Rejestr został stworzony w oparciu o materiały, które były wysyłane do Delegatury Rządu RP na Kraj - Departament Informacji i Prasy, przez ówczesne Polskie Państwo Podziemne. W katalogu odnajdujemy kilka meldunków o zbrodniach dokonanych przez Niemców w Radomsku i okolicach.

Katalog został zaprezentowany 29 stycznia, na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. reparacji wojennych. Poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu, mówił że jest to inicjatywa mająca na celu pokazywanie w wymiarze lokalnym historii II wojny światowej. Parlamentarzysta zwraca uwagę, że dokumenty leżały od lat w archiwach.

Meldunki dotyczące egzekucji i zbrodni w Radomsku i okolicach (do zobaczenia również w fotogalerii).

W meldunku datowanym na I 1945 r. czytamy:

29 XII rozstrzelano publicznie w Radomsku 40 mężczyzn wybranych z pośród 4.000 aresztowanych.

W meldunku opatrzonym datą 1944 r. napisano:

W Radomsku w ostatniej dekadzie maja okupanci rozstrzelali 10 osób.

W sporym meldunku datowanym na 16 XII 1941 – 15 I 1942 czytamy:

W pożarze w zakładach przemysłowych w Radomsku, pracujących na rzecz Niemiec aresztowano stokilkadziesiąt osób, w tym pewną ilość Żydów. Tych ostatnich wkrótce po aresztowaniu przewieziono do Częstochowy i rozstrzelano. Spośród aresztowanych aryjczyków ok. 30 przebywa w areszcie w Częstochowie, pozostałych wywieziono do Oświęcimia. W tymże Radomsku aresztowano wielu robotników nie chcących pracować w warunkach narzuconych im  przez władze niemieckie.  

W meldunku datowanym na 21 XII 1944 – 21 II 1945 r. napisano:

29 XII w Radomsku rozstrzelano publicznie 40 mężczyzn, wybranych spośród 4.000 aresztowanych.

W meldunku z dnia 24 XII 1943 r. czytamy:

W Mysłowicach pow. Radomsko, w odwet za zabicie 2 żandarmów z ekspedycji karnej ściągającej kontyngenty rozstrzelano przywiezionych z okolicznych wsi 20 młodych mężczyzn. Poza tym żandarmeria z różnych miejscowości pow. Radomsko rozstrzeliwuje grupy 2-3 mężczyzn pobranych jako zakładników.

W meldunku datowanym na 15 XI 1942 – 15 (niewyraźne) 1943 r. czytamy:

W Częstochowie w dn. 4 I 1943 r. – 500 żydów odtransportowano do Radomska, gdzie w dn. 6 I miała miejsce większa masakra.

W meldunku datowanym na 22 XI – 18 XII 1943 r. napisano:

W różnych miejscowościach pow. Radomsko rozstrzelano publicznie kilkanaście osób. We wsi Mysłowice, w pobliżu której zabito 2 żandarmów, rozstrzelano publicznie kilkanaście osób.

W meldunku z dn. 22 VI 1942 r. czytamy:

Na szosie do Piotrkowa w dn. 15 VI żołnierz niemiecki wysiadł z samochodu i bez żadnego powodu zastrzelił Polaka, robotnika powracającego od pracy do domu w Gomunicach.

W meldunku z dn. 29 II 1944 r. napisano:

Dnia 1 II zatrzymano pociąg Warszawa - Częstochowa z którego zabrano 80 mężczyzn i kobiet. Wszystkich rozstrzelano na cmentarzu żydowskim w Radomsku.
W meldunku z dn. 24 VI 1944 r. napisano:

W Radomsku, w ostatniej dekadzie maja rozstrzelano 10 osób.

W meldunku z dn. 22 II 1944 r. napisano:

22. I rozstrzelano w Radomsku 6 młodych ludzi za rzekomy udział w napadach.

W meldunku z dn. 25 XI 1944 r. napisano:

22-24 XI oddziały Sipo i Wermachtu pod dowództwem Oberst der Gend. Klipfel przeprowadziły akcję w rejonie Radomska w wyniku której zabito 12 osób, 15 aresztowano.

 

 

Dziś prezentujemy Katalog egzekucji i strat wojennych 1939 - 1945r. Zapraszam do odwiedzenia strony @aan_gov_pl z opracowanymi materiałami w czasie IIWŚ przez Delegaturę Rządu RP na Kraj. https://t.co/YAf9ZZbNsJ

— Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) 29 stycznia 2019
Więcej o:
wojna radomsko straty
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE