Jest rekomendacja dla „Drzewniaka”. Blisko 700 tys. zł na kształcenie zawodowe

Jest rekomendacja dla „Drzewniaka”. Blisko 700 tys. zł na kształcenie zawodowe Fot. W. Bojdo

679 057 złotych ma otrzymać Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku na realizację projektu „Rozwój Centrum Kształcenia Zawodowego w Drzewniaku”.

Wniosek dotyczący realizacji tego projektu został zarekomendowany do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności” Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek zyskał pozytywne noty na etapie oceny formalno – merytorycznej oraz na etapie negocjacji. Kwota dofinansowania projektu ma wynieść 679 057, 50 zł.

Finansowe wsparcie pozwoli na dalsze rozwijanie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego, które odpowiada za praktyczną część szkolenia zawodowego uczniów, a także na doposażenie pracowni nauki zawodu.

Więcej o:
radomsko drzewniak radomsko zsdioś radomsko dotacja kształcenie zawodowe dofinansowanie urząd marszałkowski w łodzi
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE