Jest odpowiedź Polskiej Spółki Gazownictwa na oświadczenie prezydenta Radomska

Jest odpowiedź Polskiej Spółki Gazownictwa na oświadczenie prezydenta Radomska Fot. pixabay.com

Polska Spółka Gazownictwa odniosła się do treści oświadczenia prezydenta Radomska, Jarosława Ferenca, z którego wynika, że Polska Spółka Gazownictwa rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, obarczające Urząd Miasta winą za wstrzymanie inwestycji w zakresie wykonywania sieci gazowniczych na terenie miasta. Emila Banaszczyk - dyrektor Zakładu Gazowniczego w Łodzi zapewnia, że PSG nie wstrzymała inwestycji zaplanowanych na terenie Radomska.

Oświadczenie Polskiej Spółki Gazownictwa:

W odniesieniu do oświadczenia Pana Prezydenta Jarosława Ferenca, opublikowanego 29 i 30 lipca br. w mediach, w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stanowczo protestujemy i oczekujemy na zdementowanie zamieszczonej tam informacji o rzekomym „rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji” przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz rzekomym wstrzymaniu przez PSG inwestycji w zakresie budowy sieci gazowej na terenie Radomska.

Informacje podane przez Pana Jarosława Ferenca są niezgodne z prawdą, ponieważ nie wstrzymaliśmy inwestycji zaplanowanych na terenie Radomska. Działania podejmowane przez Pana Prezydenta Ferenca, czyli m.in. wprowadzenie w wydawanych decyzjach lokalizacyjnych obowiązku „wykonywania odejść od sieci gazowej do granicy pasa drogowego, które mogą stać się przyłączami dla każdej działki budowlanej” określone przez niego, jako „działania zorientowane na dobro Mieszkańców”, w efekcie – z przyczyn ekonomicznych – spowodują zwiększenie liczby odmów Mieszkańcom zainteresowanym podłączeniem do sieci gazowej.

Może tak się stać, ponieważ do wartości inwestycji, która musi osiągnąć zakładany zwrot poniesionych przez Operatora nakładów, byłyby doliczane odcinki sieci, do których nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał się przyłączyć.

Polska Spółka Gazownictwa inwestycje dotyczące rozbudowy sieci gazowej, w tym przyłączy, realizuje bez wsparcia finansowego ze strony samorządów lokalnych, dlatego spełnione w nich muszą być wymogi efektywności ekonomicznej.

Niestety, często spotykamy się z sytuacjami, w których na etapie określania warunków przyłączenia, nie można przewidzieć sytuacji, gdy np. już po budowie gazociągu w pasie drogowym wraz z przyłączami do wszystkich zainteresowanych Klientów, trafiają do nas nowe wnioski o przyłączenie. W takiej sytuacji PSG ma obowiązek określić warunki techniczne i przy spełnionych kryteriach technicznych i ekonomicznych realizować przyłączenie.

Chcąc zmniejszyć liczbę prac ingerujących w nawierzchnię dróg, staramy się lokalizować gazociągi poza nimi i w jak największym zakresie budować sieci gazowe oraz przyłącza z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Tym bardziej niezrozumiałe wydaje się określanie wymogów budowy dodatkowych odcinków dla sieci gazowej usytuowanej poza pasem jezdni, gdzie włączenie do czynnego gazociągu nie będzie wymagało ingerencji w nawierzchnię drogi, a jedynie realizację wykopów w pasie nieutwardzonym lub na obszarze chodnika.

Obecnie oczekujemy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które określi, jaki zakres inwestycji powinien zostać zrealizowany.

Liczymy, że SKO również dostrzeże, że wymogi stawiane przez Prezydenta Radomska, zamiast wspierać powszechny dostęp do sieci gazowej, stanowią de facto barierę dalszej gazyfikacji Miasta.

Emila Banaszczyk, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Więcej o:
radomsko urząd miasta prezydent radomska oświadczenie polska spółka gazownictwa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE