Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wydał oświadczenie w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wydał oświadczenie w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa

W związku z docierającymi w ostatnim czasie do Urzędu Miasta w Radomsku informacjami obarczającymi Urząd Miasta winą za wstrzymanie inwestycji w zakresie wykonywania sieci gazowniczych na terenie miasta, prezydent Jarosław Ferenc wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że wszystkie zarzuty są nieprawdziwe.

Treść oświadczenia:

Polska Spółka Gazownictwa rozpowszechnia informację jakoby Miasto wydawało niezgodne z przepisami decyzje zezwalające jej na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych. Są to informacje niepotwierdzone, które poprzez skierowanie odwołania od jednej z decyzji będą przedmiotem rozstrzygania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim.

Od ubiegłego roku Prezydent Miasta Radomska w wydawanych przez siebie decyzjach lokalizacyjnych nakłada obowiązek, m.in. na Polską Spółkę Gazownictwa, wykonywania odejść od sieci do granicy pasa drogowego, które wg potrzeb mogą się stać przyłączami dla każdej działki budowlanej.

Zapisy o konieczności wykonywania w/w prac podyktowane są tym, że Prezydent, jako zarządca dróg gminnych na terenie Miasta Radomska, zobowiązany jest dbać o powierzony mu majątek. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji kiedy po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni konieczne było jej rozcinanie, w celu wykonania prac związanych z budową przyłączy. Ponieważ w przypadku istniejących już sieci nie ma możliwości poprzedzenia inwestycji drogowej budową przyłączy przez gestora sieci, o tyle w przypadku planowania inwestycji np. przez Polską Spółkę Gazownictwa jest czas na to, aby spółka zaplanowała i wykonała swoją inwestycję w taki sposób, który później nie będzie wymagał zniszczenia nowej nawierzchni jezdni.

Prezydent podejmując w/w działania ma również na względzie fakt, iż bezpośredni dostęp do sieci gazowej powoduje, że właściciele nieruchomości w ciągu kilku lat wyrażają chęć wykonania przyłącza co może być zwielokrotnione poprzez dofinansowania na instalację ekologicznych źródeł ciepła, w tym również tych oferowanych przez Miasto Radomsko.

Mając na uwadze powyższe z całą stanowczością należy stwierdzić, że działania Urzędu Miasta w tym zakresie nie są ukierunkowane na wstrzymanie czy utrudnianie działań Polskiej Spółce Gazownictwa, a jedynie mają na celu dobro mieszkańców i efektywny rozwój miasta - czytamy w oświadczeniu.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko oświadczenie prezydent jarosław ferenc polska spółka gazownictwa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE