Jednostki OSP mogą się ubiegać o dotację na zakup sprzętu i odzieży bojowej

Jednostki OSP mogą się ubiegać o dotację na zakup sprzętu i odzieży bojowej Fot. Tomasz Grala

Jednostki OSP mogą już składać wnioski o dotacje na zakup sprzętu i odzieży bojowej. Samorząd województwa na ten program przeznacza 3 miliony złotych, ale łącznie na wsparcie strażaków-ochotników w 2023 roku przekaże aż 5,5 miliona złotych. To nie tylko znacznie więcej pieniędzy niż rok temu, ale też dwa nowe programy: na remonty i modernizacje remiz oraz na działalność drużyn młodzieżowych.

Pierwszy program, w ramach którego każda OSP w Łódzkiem może dostać maksymalnie 20 tysięcy zł na doposażenie swojej jednostki,  cieszy się wśród strażaków bardzo dużą popularnością. O tym, jak jest to potrzebna i oczekiwana przez druhów pomoc, świadczy też wzrost kwot, które samorząd województwa rokrocznie przeznacza na wsparcie ochotników. W ubiegłym roku wnioski złożyło prawie 400 jednostek, więc Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnej kwoty pomocy z 1,5 mln do 3 milionów złotych, które ostatecznie rozdysponowano między 156 OSP. W tym roku zasady i kwoty pozostaną takie same – dofinansowanie to maksymalnie 20 tys. zł, które jednostka będzie mogła wydać na sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy, stroje ochronne i bojowe dla swoich druhów, a także np. na pralkę czy suszarkę do czyszczenia oraz impregnacji tej specjalistycznej odzieży.

Wnioski mogą składać wszystkie jednostki z województwa, także te, które otrzymały pieniądze rok temu, ale w konkursie premiowane będą OSP, które w 2022 dofinansowania nie otrzymały. Dodatkowe punkty mają również straże, które straciły sprzęt w wyniku kradzieży, dewastacji lub prowadzenia działań ratowniczych. Komisja będzie brała pod uwagę również przynależność lub planowane włączenie danej OSP do KSRG oraz pomoc udzieloną Ukrainie. Termin składania wniosków mija 3 kwietnia. Szczegóły W TYM MIEJSCU.

Do udziału w konkursie zachęcają sami druhowie. OSP w Chojnem (pow. sieradzki) z ubiegłorocznej puli dostała 20 tysięcy złotych. Pieniądze wydali na nomeksy, czyli komplety odzieży ochronnej dla strażaków.

– Taki strój jest bardzo kosztowny i dlatego jest to dla nas bardzo duże wsparcie. Warto starać się o te pieniądze, bo jeżeli jednostka chce robić coś więcej, rozwijać się, to musi inwestować w siebie – mówi Katarzyna Jamroziak, prezes OSP w Chojnem.

Pieniądze na zakup sprzętu czy odzieży to tylko jeden z trzech programów, jakie samorząd województwa przygotował w 2023 roku dla OSP. Będą także dotacje dla drużyn młodzieżowych oraz na remont strażnic.

- Ochotnicze straże pożarne dają nam, mieszkańcom województwa poczucie bezpieczeństwa, dlatego my, jako samorząd staramy się zapewniać to bezpieczeństwo samym strażakom. Stąd decyzja o kolejnych milionach, które druhowie będą mogli wykorzystać na uzupełnienie sprzętu czy szkolenie najmłodszych strażaków – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

– Chcemy, żeby nasze jednostki były jak najlepiej wyposażone i przygotowane do każdej akcji - dodaje marszałek.

Konkursy na wsparcie i szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz na remonty strażnic są w przygotowaniu i zostaną wkrótce ogłoszone.

Więcej o:
województwo łódzkie urząd marszałkowski w łodzi straż pożarna osp dotacja osp dofinansowanie wnioski odzież bojowa sprzęt dla osp
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE