Jakie są efekty międzynarodowej współpracy powiatu radomszczańskiego?

Jakie są efekty międzynarodowej współpracy powiatu radomszczańskiego? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Jakie są efekty współpracy powiatu radomszczańskiego z zagranicznymi samorządami? Informacje na ten temat otrzymali radni z Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego, którzy obradowali w poniedziałek, 24 maja 2021 r.

Powiat Radomszczański nawiązał formalną współpracę z dwoma zagranicznymi samorządami: Powiatem Offenbach (Niemcy) oraz Miastem Równe (Ukraina).

Głównymi celami współpracy międzynarodowej Powiatu Radomszczańskiego są:

• współorganizowanie i współuczestniczenie we wspólnych działaniach o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i gospodarczym,

• wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mieszkańców obu lokalnych wspólnot,

• wzajemnego promowanie obu jednostek samorządu terytorialnego.

Docelowo współpraca ta odbywać się będzie w oparciu o bezpośrednie kontakty instytucji i organizacji. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego wspiera i inicjuje współpracę między szkołami, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie powiatu radomszczańskiego.

Współpraca z Offenbach

Pierwszym partnerem, z którym nawiązano współpracę międzynarodową, był niemiecki powiat Offenbach. Deklaracja współpracy została podpisana w lutym 2001 roku, gdy starostami byli: Zdzisław Dawid i Peter Walter.

Współpraca obu powiatów to przede wszystkim partnerstwa szkół, wspólne projekty i wymiany młodzieży, uczestnictwo w międzynarodowych obozach młodzieżowych, współpraca pomiędzy strażami pożarnymi.

W listopadzie 2019 roku z oficjalną wizytą w powiecie Offenbach przebywali wicestarosta Jakub Jędrzejczak, sekretarz Tomasz Kornacki i naczelnik Wydziału Edukacji Agnieszka Skura – Garbaciak. W ramach wymiany doświadczeń delegacja Powiatu Radomszczańskiego zapoznała się m.in. z działaniem niemieckiego odpowiednika Centrum Zarządzania Kryzysowego czy funkcjonowaniem elektronicznego systemu do obsługi procesu wydawania decyzji budowlanych, a także poznała szkoły, z którymi w przyszłości realizowane będą wspólne projekty.

Planowana na kwiecień/maj rewizyta władz powiatu Offenbach została odwołana ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Współpraca z miastem Równe

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Równe a Powiatem Radomszczańskim nastąpiło w marcu 2013 roku. Jego sygnatariuszami byli Mer miasta Równe, Volodymyr Khomko oraz starosta radomszczański, Robert Zakrzewski. Umowę w zakresie ochrony zdrowia podpisali również Główny Lekarz Równieńskiego Szpitala Dziecięcego oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego.

Obecna współpraca pomiędzy samorządami to przede wszystkim kontakty pomiędzy szkołami, wymiana doświadczeń w zakresie systemu ochrony zdrowia czy działalności straży pożarnej.

Kiedy ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią COVID-19 nowy Mer miasta Równe odwiedzeni Powiat Radomszczański. Wizyta ta będzie okazją do ponownego zdefiniowania obszarów współpracy i wymiany doświadczeń.

Niezależnie od formalnych partnerstw podpisanych przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego szkoły i placówki oświatowe, dla których powiat radomszczański jest organem prowadzącym, realizują samodzielne współpracę międzynarodową.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko współpraca międzynarodowa offenbach równe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE