Jakie jest bezrobocie w powiecie radomszczańskim?

Jakie jest bezrobocie w powiecie radomszczańskim? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu zebrała się Powiatowa Rada Rynku Pracy, której przewodniczy Tomasz Kornacki. Uczestnicy wysłuchali raportu dotyczącego stanu i struktury bezrobocia w naszym powiecie.

Jak informowała Renata Koska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, według stanu na koniec 2023 r. bezrobotni zarejestrowani w PUP stanowili 5 proc. ludności aktywnej zawodowo mieszkającej na terenie powiatu (stopa bezrobocia identyczna jak pod koniec 2022 r.). Wśród 2028 osób bezrobotnych, było 1141 kobiet. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45-54 l. (22,7 proc. ogółu).

Analizowano także sprawozdanie z realizacji zadań przez PUP w Radomsku, w tym: wykorzystanie środków i rezerwy Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Rada pozytywnie zaopiniowała podział kwoty 9,5 mln zł z Funduszu Pracy i EFS Plus na rok 2024 na: finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz wysokość refundacji środków z Funduszu Pracy w 2024 roku (aktywnych form wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowiska pracy, staże, bony na zasiedlenie oraz ustalenie czasookresu trwania umów.

Rada pozytywnie zaopiniowała także plan szkoleń grupowych na 2024 r. i finansowania szkoleń dla bezrobotnych, zatwierdziła zmiany w regulaminie organizacji staży, w regulaminie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz w zasadach przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku.

Uchwalono podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 r. Tegoroczny limit przyznany dla powiatu radomszczańskiego wynosi 589 647 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański pup radomsko bezrobocie rada rynku pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE