Jakie inwestycje Powiat chce zrealizować ze środków zewnętrznych?

Jakie inwestycje Powiat chce zrealizować ze środków zewnętrznych? Fot. Google Street View

Radni z Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego zapoznali się z raportem dotyczącym bieżących programów oraz możliwości pozyskania funduszy związanych z budową i remontem infrastruktury drogowej w 2021 roku. Powiat – co podkreślają urzędnicy, stara się wykorzystywać wszelkie dostępne programy i projekty, by – w stosunku do potrzeb i możliwości pozyskiwać fundusze zewnętrzne na budowę i remonty, w tym także infrastruktury drogowej.

W grudniu 2020 r. złożone zostały do Wojewody Łódzkiego trzy wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące:

  • budowy Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kwota wnioskowana: 22 673 263 zł),
  • przebudowy drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku, odc. od ul. 11 Listopada do Kościuszki (kwota wnioskowana: 2 760 416 zł),
  • przebudowy drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku, odc. od ul. Targowej do przejazdu PKP (kwota wnioskowana: 1 650 000 zł).

Inne wnioski o dofinansowania związane z budową i remontem infrastruktury drogowej na 2021 r.:

- W sierpniu 2020 roku został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych a we wrześniu – kolejny wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę drogi powiatowej nr 3950E, czyli ul. Ks. Kościowa w Radomsku. Szacunkowy koszt zadania: 4 052 548 zł (odcinek o długości 1,191 km).

- W sierpniu 2020 r. został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej nr 3915E - w miejscowości Pytowice, gm. Kamieńsk. Szacunkowy koszt zadania 786 645 zł (1,350 km).

- We wrześniu 2020 roku - wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o pozyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla JST na przebudowę drogi powiatowej nr 3907E - ul. Szkolna w miejscowości Borzykowa, gm. Żytno. Szacunkowy koszt zadania 449 471 zł (przebudowa fragmentu ulicy oraz budowa systemu odwodnienia.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański zarząd powiatu radomszczańskiego inwestycje środki zewnętrzne wnioski infrastruktura drogowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE