Jakie inwestycje drogowe są realizowane w powiecie radomszczańskim?

Jakie inwestycje drogowe są realizowane w powiecie radomszczańskim? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Stan powiatowych dróg i ich modernizacja to główny temat obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się w czwartek 21 października.

Radni zapoznali się z raportem na temat napraw bieżących i remontów wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku oraz na temat bieżących inwestycji na drogach powiatowych.

Jak informował Aleksander Broszkowski - naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku, na bieżąco prowadzone są prace mające na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla uczestników ruchu kołowego i pieszego.

Od stycznia do połowy października tego roku na remonty cząstkowe (uzupełnianie ubytków nawierzchni jezdni) powiat wydał 876.638 zł, na wymianę oznakowania pionowego - 46.483 zł. Prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na powierzchni blisko 8000 m kw. kosztowało 117.074 zł.

Obecnie w trakcie realizacji jest 14 inwestycji na powiatowych drogach, wśród niech jest przebudowa siedmiu przejść dla pieszych:

  • w Kocierzowach, w okolicy sklepu, (koszt zadania 121 971 zł) i w okolicy dawnej szkoły (koszt 123 939 zł);
  • na ul. Przedborskiej w Kletni (koszt 129 351 zł);
  • w Strzałkowie, w okolicy kościoła (koszt 113 853 zł);
  • w Orzechowie (koszt 122 832 zł);
  • na ul. Szkolnej w Gidlach (koszt 129 351 zł);
  • na ul. Przedborskiej w Pławnie (koszt 128 859 zł)

oraz budowa nowego przejścia dla pieszych przez ul. Piastowską w Radomsku, w rejonie ul. Łokietka (koszt 176 829 zł).

Niebawem rozpocząć się mają prace przy przebudowie ul. Kościowa w Radomsku (koszt ok. 4,7 mln zł). Trwa przygotowywanie dokumentacji w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3927E w Woli Blakowej, Krępie i Kolonii Krępa, a także dokumentacji przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w Zagórzu, przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w Kraszewicach, przebudowy skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Poprzeczną w Radomsku oraz przebudowy drogi powiatowej na odcinku Brudzice – Wola Grzymalina.

Tej jesieni remontów nawierzchni doczeka się też siedem powiatowych dróg, m. in. ul. Szkolna w Lgocie, droga 3900 E w Włynicach, droga 3914E Kajetanów - Stara Wieś.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański inwestycje drogowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE