Integracja uchodźców, ścianka wspinaczkowa oraz szkolne projekty. Radni przyjęli zmiany w powiatowym budżecie

Integracja uchodźców, ścianka wspinaczkowa oraz szkolne projekty. Radni przyjęli zmiany w powiatowym budżecie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podczas środowej (27 kwietnia) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego radni przyjęli zmiany w budżecie powiatu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029.

Wśród zmian znalazło się m.in. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 133.765 zł w związku z przeszacowaniem kwoty planowanych dochodów DPS w Radziechowicach, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 153.300 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 465.350 zł w związku z pozyskaniem środków na II edycję projektu „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Zespół Placówek Oświatowych w Radomsku, zwiększenie planu dochodów o kwotę 65.000 zł i wydatków o kwotę 105.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę ścianki wspinaczkowej w Powiatowej Hali Sportowej, zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z EFS na projekty „Wsparcie uczniów i nauczycieli ZSP nr 1” oraz „ZSE wspiera uczniów”.

Podjęto także decyzję, że 36.800 zł przekazane przez mieszkańców i przedsiębiorców na specjalny rachunek bankowy założony przez Zarząd Powiatu w celu zbierania wpłat z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom ma zostać przeznaczone na prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej Ukraińców przebywających na terenie naszego powiatu, udzielania im pomocy psychologicznej oraz organizowania dla nich wypoczynku i rekreacji (szczególnie dla dzieci).

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE