Ilu przestępstw dopuścili się młodzi mieszkańcy pow. radomszczańskiego?

Ilu przestępstw dopuścili się młodzi mieszkańcy pow. radomszczańskiego? Fot. pixabay.com

Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego zapoznali się z raportem, dotyczącym działań Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Zawarte w dokumencie dane dotyczyły 2020 roku.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2020 r. funkcjonariusze KPP w Radomsku na terenie powiatu radomszczańskiego ujawnili 56 czynów karalnych (41 przestępstw oraz 15 wykroczeń) popełnionych przez 48 nieletnich sprawców (29 sprawców przestępstw oraz 19 sprawców wykroczeń). 104 nieletnich mieszkańców naszego powiatu zakwalifikowano jako zagrożonych demoralizacją, byli wśród nich m.in. nastolatkowie pod wpływem alkoholu (21), pod wpływem narkotyków (4), stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym (9), uciekinierzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów (22), przejawiający agresywne zachowania, sprawiający problemy wychowawcze (27).

W ramach zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich w minionym roku funkcjonariusze KPP w Radomsku odbyli 43 spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz 43 spotkania z ich opiekunami i pedagogami. W ich trakcie omawiane były przede wszystkim zagadnienia związane z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, przemocy psychicznej i fizycznej, cyberprzemocy, zachowań związanych z mową nienawiści oraz zagrożeń związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających.

Więcej o:
radomsko policja radomsko przestępstwa osoby nieletnie powiat radomszczański komisja bezpieczeństwa rada powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE