Ile miejsc pobytu dla uchodźców musi powstać na terenie powiatu radomszczańskiego?

Ile miejsc pobytu dla uchodźców musi powstać na terenie powiatu radomszczańskiego? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Organizacja miejsc zakwaterowania oraz wszechstronnej pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy była tematem trzeciego już spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego w poniedziałek 14 marca w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego na terenie powiatu przygotowanych ma zostać 400 miejsc pobytu dla uchodźców (zakwaterowanie, wyżywienie oraz opieka psychologiczna). Podczas narady przedstawiciele gmin zgłosili, że 350 takich miejsc jest już zorganizowanych w wiejskich świetlicach, remizach oraz m.in. nieużytkowanych obecnie budynkach poszkolnych. Obiekty, w których zakwaterowani zostaną uchodźcy posiadają niezbędną infrastrukturę: zaplecze kuchenne i sanitariaty.

Starosta Beata Pokora poinformowała, że w celu koordynacji bezpiecznego przemieszczania się dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodziców oraz zapewnienia im miejsc pobytu na terenie Polski, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Prezydentem Miasta Stalowa Wola, z dniem 4 marca utworzyło punkt recepcyjny dla dzieci ewakuowanych z terenu Ukrainy. Z informacji uzyskanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, że liczne grupy dzieci przywożone są na teren gmin bez wiedzy wojewodów i samorządów przez różne fundacje, stowarzyszenia, osoby bez załatwienia niezbędnych formalności, które w pierwszej kolejności należało uregulować w przywołanym punkcie recepcyjnym w Stalowej Woli. Z uwagi na to uczulono przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, aby zwracali szczególną uwagę na to, czy podmioty, które organizowały transport dzieci dopełniły niezbędnych uzgodnień ze wspomnianym punktem.

Dane sztabów koordynujących przemieszczanie małoletnich z ukraińskiej pieczy zastępczej oraz zapewnienie im miejsc pobytu na terenie Polski:

  • Sztab Ewakuacja Dzieci - zgłoszenia dot. logistyki przewozu dzieci z Ukrainy do Polski: tel. 532 402 575 adres e-mail: ewakuacjadzieci@mrips.gov.pl
  • Sztab Miejsca dla Dzieci - baza miejsc do których można przewieźć dzieci bezpośrednio z Ukrainy (tutaj mogą zgłaszać się osoby, które chcą przywieźć dzieci do Polski oraz osoby i organizacje mogące zapewnić im miejsce), tel. 666 383 956 adres e-mail: miejscedladzieci@mrips.gov.pl

Na poziomie województwa łódzkiego w powyższych sprawach można kontaktować się z pracownikami Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod nr tel. 42 664 2008, 42 664 2043, 42 664 2045. O wszelkich zidentyfikowanych przypadkach przyjazdów małoletnich obywateli Ukrainy (tylko liczne grupy dzieci) z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych należy niezwłocznie informować pracowników Oddziału.

Podczas narady omawiano także zagadnienia związane z opieką medyczną oraz zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Jak podkreślał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, lokalny rynek pracy dysponuje sporymi rezerwami wolnych miejsc pracy, a obywatele Ukrainy będą kierowani przede wszystkim na te stanowiska, na które nie można znaleźć polskich pracowników.

W naradzie prowadzonej przez Starostę Beatę Pokorę, uczestniczyli: pełnomocnik Starosty ds. Pomocy Ukrainie, Sekretarz Powiatu Tomasz Kornacki, prezydent Radomska Jarosław Ferenc, burmistrzowie i wójtowie miast oraz gmin z terenu naszego powiatu, ks. Dziekan Antoni Arkit, przedstawiciele kierownictwa powiatowych służb: policji, straży pożarnej, sanepidu, urzędu pracy oraz pracownicy urzędów odpowiedzialni za organizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański uchodźcy ukraina uchodźcy w powiecie radomszczańskim wojna ukraina pomoc
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE