Gmina Radomsko: jakie stawki za śmieci od listopada?

Gmina Radomsko: jakie stawki za śmieci od listopada?

W czwartek, 31 października w Urzędzie Gminy Radomsko odbyła się sesja, na której radni zatwierdzili nowe stawki opłat za odpady zbierane selektywnie oraz stawki podwyższone za niesegregowane śmieci. Podjęto również uchwałę zatwierdzającą przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radę gminy od lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, stawka wynosiła 8 zł miesięcznie od mieszkańca, który prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz 15 zł miesięcznie od mieszkańca, który zadeklarował nie segregowanie swoich śmieci. Natomiast od marca br. stawki te wzrosły o 100 proc., czyli 16 zł i 30 zł. Jednak związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku od lipca br. wszedł obowiązek segregacji śmieci. Oznacza to, że nie ma już możliwości wyboru w deklaracji czy chcemy segregować śmieci czy nie. Zbieranie odpadów w sposób selektywny obowiązuje każdego, kto nie będzie tego przestrzegał zapłaci drożej.

Dlatego też na sesji 31 października, radni zatwierdzili nowe stawki obowiązujące już od 1 listopada br., czyli 16 zł miesięcznie od mieszkańca, który zbiera odpady w sposób selektywny oraz 32 zł od mieszkańca, który nie segreguje śmieci. Radni pytali wójta, czy podwyższoną stawkę mają traktować, jako karę oraz w jaki sposób i przez kogo segregacja śmieci będzie weryfikowana.

- Nowelizacja ustawy polega na tym, że nie możemy ustalać dwóch stawek na śmieci segregowane i niesegregowane. Tylko musimy mieć jedną stawkę za śmieci segregowane. Ustawa nie dopuszcza zbierania śmieci nieposegregowanych. I teraz, jeśli okaże się, że mieszkaniec nie segreguje śmieci, nie wiem jak to nazwać, być może jest to forma kary, ale będzie na niego nakładana opłata w wysokości od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej za segregowane śmieci. Dlatego też mieszkańcy, którzy w składanej deklaracji postanowili nie segregować, będą musieli ją zmienić, bo nie dopuszcza się teraz złożenia deklaracji na śmieci niesegregowane. Jest to kosmetyczna sprawa, zamiast stawki, która teraz wynosiła 32 zł, będzie dwukrotność 16 zł. Jeśli chodzi natomiast o to, kto będzie kontrolować odpady to będą to robili pracownicy przedsiębiorstwa które wywozi śmieci, na chwilę obecną jest to PGK. Co prawda śmieci są już przez nich sprawdzane, wyposażeni są w monitoring, robią zdjęcia i w ten sposób sprawdzają
- mówił wójt Roman Radczyc.

Radni pytali również co z osobami, które nie stosują się do obowiązku płacenia za odpady. Czy są jakiekolwiek możliwości wyegzekwowania od nich tych opłat?

- Jest ustawa ordynacja podatkowa i tam są określone zasady egzekucji opłaty za odpady i zgodnie z zapisami tej ustawy my postępujemy i w zasadzie nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, jeśli od kogoś nie da się ściągnąć tych opłat. Obecnie jest kilkanaście postępowań wszczętych wobec takich osób
- mówiła skarbnik Katarzyna Rabenda.

Ostatecznie radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem nowych stawek. Czy stawki te po nowym roku nie ulegną zmianie, okaże się po przeprowadzeniu przetargu na wybór firmy, która będzie śmieci odbierać. Obecnie dobiega końca przygotowanie do takiego postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Takie same stawki za odpady obowiązywać będą również w mieście Radomsko.

Czytaj więcej: Nowe stawki za śmieci od 2020 roku zostały przyjęte przez radnych

Oprócz tego na sesji radni wysłuchali sprawozdania wójta z bieżącej działalności oraz przedstawionych przez przewodniczących sprawozdań z obrad komisji oświaty, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także rewizyjnej.

Inwestycje, które zostaną przeprowadzone tuż po 1 listopada to m.in. wykonanie lewostronnego odcinka chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Strzałkowie o długości niespełna 70 metrów za kwotę 32 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada br. Gmina zakupiła również agregat prądotwórczy za kwotę 79 950 zł. Dotację w kwocie prawie 40 tys. zł przyznało Starostwo Powiatowe, drugą połowę kwoty pokryła gmina. Aby gmina mogła z niego korzystać, trzeba będzie przeprowadzić modernizację instalacji, gdyż żadna z hydrofornii nie jest dostosowana do podłączenia agregatu. Koszt ich dostosowania sięga od 3 tys. zł. do 10 tys. zł. Zakończono również procedurę związaną z tegoroczną suszą, Urząd Wojewódzki pozytywnie zweryfikował 69 wniosków złożonych przez gospodarstwa położone na terenie gminy.

Radni jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem dotacji z budżetu gminy dla OSP w Dąbrówce na zakup wyposażenia osobistego specjalnego w kwocie 7 tys. zł. Zatwierdzono również zmiany w budżecie na 2019 rok, który teraz wyglądają tak, że deficyt budżetu gminy wynosi: 1 569 756,28 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 155 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 414 756,28 zł. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 26 471 047,75 zł, a wydatki - 28 040 804,03 zł.

Na zakończenie radnym przedstawiono informację, że gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z tym wszyscy zainteresowani rolnicy z terenu gminy, odbiorem odpadów takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą do 12 listopada br. składać taką chęć do urzędu gminy.

Więcej o:
śmieci gmina radomsko opłaty za śmieci pgk radomsko osp w dąbrówce gmina radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE