„Firma z POWEREM”. Szansa dla firm z powiatu radomszczańskiego

„Firma z POWEREM”. Szansa dla firm z powiatu radomszczańskiego Fot. mat. organizatora

Przedsiębiorcy z terenu powiatu radomszczańskiego mogą wziąć udział w programie „Firma z POWEREM!”. Realizatorem projektu jest Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny.

Inicjatywa zostanie zrealizowana w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt „Firma z POWEREM!”, oferuje:

  • dotacje na własną firmę - 23050,00 zł,
  • comiesięczne wsparcie na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy - do 2600,00 zł netto/miesięcznie,
  • szkolenia z zakresu: prowadzenia firmy, prawa i księgowości, biznesplanu, reklamy i negocjacji,
  • stypendium szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Grupa docelowa projektu to 40 osób w wieku od 18 do 29 lat, które są bierne zawodowo (studenci studiów stacjonarnych/niestacjonarnych lub osoby na urlopie wychowawczym) lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia).

Osoby te mieszkają lub uczą się na terenie jednego z powiatów: bełchatowski, opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz straciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Nabór do projektu ruszy już wkrótce, dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w marcu 2021r.

Wartość projektu: 1 982 388,48 PLN, w tym dofinansowanie 1 960 569,06 PLN. Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 881 551 200

(info:  Bełchatowsko Kleszczowski Park  Przemysłowo Technologiczny)

Więcej o:
powiat radomszczański przedsiębiorcy projekt firma powerem bełchatowsko kleszczowski park przemysłowo technologiczny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE