Dyrektor GDDKiA: realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Narutowicza na ostatniej prostej

Dyrektor GDDKiA: realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Narutowicza na ostatniej prostej

Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w liście do naszej redakcji i Rafała Dębskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku zapewnił, że realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Narutowicza (od ul. Witosa do ronda) jest na ostatniej prostej.

Przewodniczący Rafał Dębski, od połowy ubiegłego roku, był w kontakcie z dyrektorem GDDKiA. Dzięki zaangażowaniu radnego i przychylności GDDKiA, udało się wybudować sygnalizację świetlną i zamontować fotoradar, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w okolicy PSP nr 5 w Radomsku. Jednak wciąż brakowało w tym rejonie chodnika, o którym mieszkańcy dzielnicy Bartodzieje marzą od lat.

- W rozmowie z Tomaszem Żuchowski, wnioskowałem o dalszą realizację tak ważnej dla mieszkańców Radomska inwestycji, jaką jest budowa chodnika przy ul. Narutowicza, na odcinku od ul. W. Witosa, chociaż do ronda łączącego Radomko z Blokiem Dobryszyce – informuje Rafał Dębski.

- Jest to kilometrowy odcinek, którym dzieci codziennie docierają do szkoły po zniszczonym i nierównym poboczu, przy bardzo niebezpiecznej drodze krajowej nr 91. My, jako miasto również podjęliśmy starania w celu poprawy bezpieczeństwa i przy sygnalizacji świetlnej zamontowaliśmy fotoradar. Jako mieszkańcy liczymy na pomoc GDDKiA i wierzymy, że w końcu nasze dzieci będą mogły bezpiecznie chodzić do szkoły. Wiem, że budowa chodnika ma rozpocząć się również w pobliskich miejscowościach Gomunice i Kamieńsk. Może jest jeszcze możliwość dopisania tego niewielkiego zadania przy realizacji tych sąsiednich? Nie chcę się licytować które z nich jest ważniejsze jednak proszę mieć na względzie że przy ul. Narutowicza jest szkoła oraz kościół co powoduje, że ruch pieszy jest naprawdę duży - mówił jeszcze w lutym przewodniczący.

- W ubiegłym roku, po przeczytaniu w Internecie materiału z portalu Radomsko24.pl (Mieszakńcy Narutowicza mają dość. Grożą blokadą ulicy - red.), za który jeszcze raz dziękuję, po rewizji w terenie informuję, że budowa chodnika przy ul. Narutowicza, na odcinku od ul. Witosa do ronda położonego na skraju miejscowości Blok Dobryszyce, o który zabiega przewodniczący Rafał Dębski, będzie w najbliższym czasie realizowana – jesteśmy na ostatniej prostej – poinformował naszą redakcję dyrektor Tomasz Żuchowski.

W listopadzie zeszłego roku GDDKiA, zarekomendowała do uzgodnienia w Ministerstwie Infrastruktury Program Inwestycji zakładający budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, odwodnienia i kanału technologicznego w ciągu drogi nr 91, w Radomsku. Program Inwestycji został uzgodniony w Ministerstwie Infrastruktury w grudniu 2020 r. Szacunkowa wartość tej inwestycji, to około 4 mln złotych.

- Mając na uwadze, że po wybudowaniu A1, droga krajowa nr 91 prowadząca przez Radomsko, będzie drogą równoległą do A1, uznaliśmy że powinna ona zostać odpowiednio do takich sytuacji dostosowana, w szczególności w kontekście infrastruktury zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo i komfort tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów - podkreśla dyrektor Żuchowski.

Uzgodniony Program Inwestycji zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego po obydwu stronach drogi, poprawę nawierzchni zjazdów, poprawę lub wykonanie kanalizacji deszczowej oraz kanałów technologicznych. Dodatkowo, na tym odcinku GDDKiA planuje wykonanie 4 zatok autobusowych, niemniej jednak ich dokładna lokalizacja zostanie określona dopiero na etapie projektowym.

- To jedna z najlepszych informacji jaką ostatnio dostałem. Realizacja zadania będzie w trybie projektuj i buduj. Intencją jest, żeby w bieżącym roku przygotować Projekt Funkcjonalno-Użytkowy, przeprowadzić postępowanie przetargowe, w którym wyłoniony zostanie wykonawca (projektowania i robót) i nadzór oraz możliwie szybko rozpocząć projektowanie, tak aby odpowiednio wcześnie w roku 2022 rozpocząć prace budowlane - nie ukrywa zadowolenia Rafał Dębski. 

Więcej o:
fotoradar fotoradar radomsko psp nr 5 radomsko fotoradar przy psp nr 5 narutowicza radomsko chodnik narutowicza
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE