Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy z rezerwy ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na realizację w 2024 r. programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 753 364,00 zł.

Środki te będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 205 645,00 zł. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku, będących mieszkańcami gmin wiejskich i miejsko – wiejskich

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 roku życia – 152 977,00 zł. Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Radomsku

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych – 147 273,00 zł. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku, którzy posiadają niskie kwalifikacje czyli nie mają świadectwa dojrzałości lub do osób bez kwalifikacji zawodowych

- Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych – 107 469,00 zł. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku, czyli takich które są rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związany z tworzeniem zielonych miejsc pracy – 140 000,00 zł. Program obejmować będzie działania na rzecz tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu oraz dostosowania kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do zielonych miejsc pracy. Warunkiem powstania miejsca pracy jest, aby osoby zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w poprawienie stanu środowiska na danym terenie oraz w przeciwdziałanie przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu środowiska.

Już od 24 do 28 czerwca będzie możliwość złożenia wniosku o zorganizowanie stażu, który będzie finansowany ze środków rezerwy. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12.

Więcej o:
pup pup radomsko urząd pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE