Dlaczego psychologia jest ważna w pielęgniarstwie?

Dlaczego psychologia jest ważna w pielęgniarstwie?

Osoby rozważające karierę w pielęgniarstwie mogą zastanawiać się, dlaczego psychologia jest ważna. W rzeczywistości zdrowie fizyczne jest często powiązane ze zdrowiem emocjonalnym, a pielęgniarki muszą wiedzieć, jak radzić sobie z każdym z nich. Na przykład, pacjent, który ma wysokie ciśnienie krwi, może również cierpieć na lęk, który również może być czynnikiem przyczyniającym się do tego stanu. Szybkie rozwiązanie tego problemu może nie uwzględniać prawdziwego pragnienia pacjenta, by czuć się dobrze. Zrozumienie psychologii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej.

Ocena kliniczna

Ocena psychologiczna jest nieoceniona w leczeniu osób dorosłych, które mają problemy w kilku różnych obszarach. Psycholodzy mogą zidentyfikować współwystępowanie chorób psychicznych i zaburzeń związanych z używaniem substancji, co może prowadzić do skutecznego leczenia obu schorzeń.

Według krajowych badań nad współwystępowaniem, aż sześć na dziesięć osób cierpiących na zaburzenia związane z używaniem substancji, zmaga się również z chorobami psychicznymi. Wykazano także współwystępowanie pewnych grup zaburzeń.

W sytuacjach klinicznych pacjenci są zazwyczaj bardzo zmotywowani i chętni do udziału w testach i ocenach. Mogą też chętnie opisywać nieprzyjemne objawy i wyniki. Ponadto zostanie sporządzony kompleksowy raport zawierający ważne informacje ogólne, prawdopodobne diagnozy i zalecenia dotyczące leczenia.

Ostatecznie raporty te pomogą klientowi lub innym pracownikom medycznym poprawić jakość opieki nad nim. Istnieją jednak pewne różnice między oceną psychologiczną a badaniem fizykalnym.

Wzrost i rozwój

Rozwój i wzrost to pojęcia ściśle ze sobą powiązane. Podczas gdy wzrost koncentruje się na aspektach fizycznych, rozwój jest nauką o wzroście i rozwoju człowieka. Dobry stan zdrowia fizycznego często przekłada się na bardziej społeczne zachowanie dziecka. Podobnie, prawidłowy rozwój umysłowy pomoże dziecku być bardziej towarzyskim w miarę dorastania.

Ponadto studia psychologiczne mogą pomóc rodzicom w określeniu wyjątkowych talentów i zdolności dziecka. W tym artykule omówione zostanie znaczenie psychologii dla wzrostu i rozwoju.

Psychologia rozwojowa koncentruje się na rozwoju całej osoby i obejmuje badanie wzrostu i rozwoju na różnych etapach życia. Na tych etapach rozwoju należy spodziewać się wystąpienia istotnych wydarzeń. Rozpoznanie tych etapów może pomóc rodzicom i innym specjalistom w podjęciu interwencji. Psychologowie zapewniają także pomoc dzieciom z rozbieżnymi wzorcami rozwoju. Psycholodzy potrafią też określić przyczyny różnych zachowań u dzieci. W zależności od swojej specjalizacji mogą oni zaproponować rozwiązania tych problemów.

Przewidywanie przyszłych zachowań

Można sobie na przykład wyobrazić model statystyczny, który pomagałby ludziom dokładniej przewidywać swoje przyszłe zachowania. Taki model statystyczny stanowiłby optymalne ważenie bieżących intencji.

W przeciwieństwie do tego, ludzie nie zmieniają wagi, jaką przypisują swoim bieżącym zamiarom. Wyniki tych badań wskazują, że trafność przewidywań własnych jest mniejsza, niż wcześniej sądzono. Mimo to przewidywanie przyszłych zachowań jest ważną częścią psychologii.

Wyniki badań psychologicznych są wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Na przykład firmy i marketerzy zatrudniają psychologów, aby wpłynąć na potencjalnych nabywców. Wykorzystują te wyniki do projektowania kampanii reklamowych i komunikatów, które przemawiają do określonych grup nabywców.

Psychologowie dążą do zmiany ludzkich zachowań na lepsze. Badają oni także funkcjonowanie mózgu i czynniki wpływające na nasze zachowanie. Istnieją cztery podstawowe cele psychologii. Są one podobne do tego, co robimy w naszych codziennych kontaktach.

Rozwijanie dobrych umiejętności komunikacyjnych

W dziedzinie psychologii rozwijanie dobrych umiejętności komunikacyjnych jest niezbędne do pracy z innymi i w związkach. Badania pokazują, że ponad dziewięćdziesiąt procent komunikacji to komunikacja niewerbalna. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, jak odczytywać sygnały niewerbalne i jak na nie reagować.

Wiedza ta pomoże w budowaniu silniejszych więzi, pokonywaniu wyzwań i tworzeniu silniejszych relacji. Choć niektórzy ludzie potrzebują stresu, by prawidłowo funkcjonować w życiu zawodowym, ciągły stres może wpływać na to, jak dobrze się komunikujemy, jak jasno wyrażamy swoje opinie i jak się zachowujemy.

Szersze spektrum o psychologii uzyskasz czytając artykuły na różne tematy powiązane z tą dziedziną nauki na przykład na stronie https://www.audytpsychologiczny.pl/czytelnia/.

Dobre umiejętności komunikacyjne mogą także pomóc w budowaniu udanej kariery zawodowej. Posiadanie dobrych umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej może zapewnić Ci rozmowę kwalifikacyjną lub pomyślne przejście procesu selekcji.

Posiadanie dobrych umiejętności komunikacyjnych daje znaczną przewagę nad osobami o słabych umiejętnościach komunikacyjnych. Skuteczni komunikatorzy praktykują aktywne słuchanie, wyjaśniają niejasności za pomocą przeformułowanych pytań i używają jak najmniejszej liczby słów, aby przekazać swoje przesłanie.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE