Co oferują gimnazjalistom szkoły średnie w powiecie radomszczańskim?

Wraz z nadejściem wiosny, wśród uczniów klas trzecich gimnazjów rozpoczyna się gorączka związana z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych.

Wraz z nadejściem wiosny, wśród uczniów klas trzecich gimnazjów rozpoczyna się gorączka związana z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. W dniach 2 - 30 kwietnia należy wprowadzić do systemu elektronicznego w wybranej przez siebie kolejności oddziały w szkołach, do których chcemy uczęszczać. Przyjrzyjmy się zatem, jakie oddziały, czyli mówiąc potocznie "profile" oferują licea ogólnokształcące, technika i szkoły zawodowe w Radomsku i jego najbliższych okolicach.

Zacznijmy od I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku im. Feliksa Fabianiego. Jego oferta pozostała niezmieniona od zeszłego roku i wygląda następująco:

- I A - klasa matematyczno-fizyczna

- I B - klasa humanistyczna

- I C - klasa biologiczno-chemiczna

- I D - klasa matematyczno-językowa

- I E - klasa europejsko-językowa

- I F - klasa przyrodnicza

 

 

 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w porównaniu z zeszłym rokiem zlikwidowano klasę frankofońską, a zamiast niej powstała klasa matematyczno-chemiczna, ze względu na duże zapotrzebowanie na klasy z rozszerzonym progamem nauczania przedmiotów ścisłych. W II LO można uczyć się w następujących klasach:

- I A - klasa filologiczna

- I B - klasa biologiczno-chemiczna

- I C - klasa humanistyczna

- I D - klasa matematyczno-chemiczna

- I E - klasa matematyczno-językowa

- I F - klasa matematyczno-fizyczna


III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku im. Stanisława Staszica oferuje naukę w czterech klasach:

- I LMA - klasa mundurowa policyjna

- I LMB - klasa mundurowa policyjno-pożarnicza

- I LS - klasa sportowa

- I LD - klasa dziennikarska

 

 

 

 

Przejdźmy do techników. Zdecydowanie najpopularniejszą szkołą wśród okolicznych techników jest Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych, który swoich uczniów w roku szkolnym 2012/2013 będzie kształcić w następujących specjalnościach:

- technik informatyk (klasy: aplikacje internetowe, edukacja europejska, grafika komputerowa)

- technik teleinformatyk (klasy: telefonia komórkowa, sieci komputerowe)

- technik elektryk (klasy: maszyny i instalacje elektryczne)

- technik organizacji reklamy (klasy: dziennikarstwo)

 

Zaś technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w tym roku oferuje naukę w następujących profilach:

- technik ekonomista o specjalnościach: komunikacja marketingowa i rachunkowość w praktyce podmiotów gospodarczych, bankowość

- technik hotelarstwa

- technik obsługi turystycznej

- technik agrobiznesu


Technikum działające w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska oferuje klasy:

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik logistyk

Z kolei technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku im. Stanisława Staszica proponuje edukację w klasach:

- I TA - technik mechanik

- I TS - technik pojazdów samochodowych

- I TB - technik budownictwa

- I TE - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Popularne wśród młodych radomszczan Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach kształcić będzie swoich nowych uczniów w następujących klasach:

- technik agrobiznesu

- technik architektury krajobrazu

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik ogrodnik

- technik rolnik

- technik technologii żywności

- technik turystyki wiejskiej

- technik weterynarii

- technik żywienia i usług gastronomicznych


Ostatnim typem szkół są szkoły zawodowe. Zacznijmy od tej działającej w "Elektryku". Można się w niej uczyć w klasach:

- monter elektronik (specjalizacje: montaż układów i urządzeń elektronicznych)

- elektryk (specjalizacje: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych)


Natomiast szkoła zawodowa w "Ekonomiku" kształci w tylko jednym zawodzie:

- sprzedawca


"Mechanik", czyli ZSP nr 1 w Radomsku posiada szkołę zawodową, która uczy następujących zawodów:

- I ZS mechanik pojazdów samochodowych

- I ZE elektromechanik pojazdów samochodowych

- I ZM mechanik monter maszyn i urządzeń

- I ZH monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- I ZO operator obrabiarek skrawających

Szkoła zawodowa w "Drzewniaku" kształci m.in. w zawodach:

- stolarz

- fryzjer

- cukiernik

- kucharz małej gastronomii

- piekarz

- blacharz samochodowy

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- lakiernik

- rzeźnik wędliniarz


Oferta szkoły zawodowej w ZSCKR w Dobryszycach posiada następującą ofertę:

- kucharz

- ogrodnik

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

- wędliniarz


A czy Wy, drodzy Gimnazjaliści, zdecydowaliście już, gdzie chcecie kontynuować swoją naukę? Odpowiedzi, wraz z profilami, piszcie w komentarzach - zobaczmy, która szkoła jest w naszym okręgu. najpopularniejsza.

Więcej o:
oferta edukacyjna 2012 szkoły średnie i lo ii lo iii lo zsdios zsee zse zsckr mechanik drzewniak elektryk
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE