Chcesz otrzymać „opaskę bezpieczeństwa”? Zgłoś się do MOPS w Radomsku

Chcesz otrzymać „opaskę bezpieczeństwa”? Zgłoś się do MOPS w Radomsku Fot. www.gov.pl

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje osób chętnych w wieku 65 lat i więcej do udziału w Programie.

Moduł II Programu tj. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

W ramach programu seniorom 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  1. przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS
  2. detektor upadku
  3. czujnik zdjęcia opaski
  4. lokalizator GPS
  5. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe ( puls i saturacja)
  6. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

Wszyscy zainteresowani powinni zgłaszać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10 pok. 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Sprawami związanymi z opaskami bezpieczeństwa zajmuje się pracownik socjalny: Kinga Bujacz tel. 781 698 761. 

Więcej o:
radomsko seniorzy opaska bezpieczeństwa mops radomsko korpus bezpieczeństwa seniorów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE