Budżet dla regionu na 2021 rok

Budżet dla regionu na 2021 rok Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął budżet na 2021 rok. Za projektem opowiedziało się 17 radnych, 12 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu.

Budżet na 2021 rok przewiduje dochody w wysokości 1 mld 55 mln zł. Planuje się, że największe wpływy będzie stanowić podatek od przedsiębiorców CIT. W tym roku powinna to być kwota 360 mln zł i taką samą planuje się w przyszłym. Wyższe będą także wpływy z podatku PIT, które wyniosą 111 mln zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1 mld 122 mln zł i znów jest to kwota prawie dwa razy wyższa niż w roku 2017. Wydatki inwestycyjne sięgają 30 procent budżetu. Będą możliwe tak duże m.in. dzięki temu, że udało się rozdysponować pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Z tej puli województwo łódzkie otrzymało w ostatnim czasie 48 mln zł.

- Ten budżet to budżet dobrej prognozy

– mówił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

– Za nami bardzo trudny rok walki z koronawirusem. Zresztą wciąż się z nim zmagamy i wierzę, że tę walkę wygramy. Myślę, że ten budżet da nam możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pozytywną prognozą są z pewnością wpływy z podatków CIT i PIT

-dodał.

Największe pieniądze zapisane w budżecie tradycyjnie przeznaczone zostały na drogi i transport - ponad 432 mln zł. Za te pieniądze wyremontowanych zostanie m.in. 27,8 km dróg wojewódzkich.

116 mln zł zostało przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 95,5 mln zł na ochronę zdrowia, z czego na same inwestycje 23 mln 600 tys. zł. 63 mln zł to kwota, która wesprze pomoc społeczną i pomoc rodzinie.

Wśród największych inwestycji są:

- dokapitalizowanie spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego – 29,5 mln zł;

- dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 18,5 mln zł

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich 11,5 mln zł m.in. przez budowę blisko 16 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę i remont 5,3 km chodników wzdłuż dróg wojewódzkich;

- dokapitalizowanie ŁKA 10 mln zł;

- opracowanie dokumentacji potrzebnych do przejścia II etapu w Programie Kolej+ - 6 mln 400 tys. zł
(przypomnijmy, że są to trzy zgłoszone przez Łódzkie projekty:
- modernizacja i elektryzacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa,
- modernizacja i elektryzacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna,
- Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń).

- dotacja na udział własny w projekcie „Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” – 3 mln 300 tys. zł;

- rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej i onkologii klinicznej oraz przekształcenie go w Wojewódzkie Centrum Onkologii – 2 mln zł.

Przebudowanych bądź wyremontowanych będzie też 27,8 km dróg wojewódzkich.

Zaplanowano również dotacje na:

- remonty zabytków - 6 mln zł (o milion więcej niż w zeszłym roku);

- granty sołeckie - 3 mln zł;

- spółki wodne - 2 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Więcej o:
buzet sejmik wojewodztwa lodzkiego budzet 2021 sejmik województwa łódzkiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE