Budżet 2011 uchwalony

Budżet miejski na rok 2011 został przyjęty. Po wielu godzinach dyskusji i wprowadzeniu kilku poprawek 20 na 21 było za przyjęciem projektu. Głosowanie odbyło się 31 stycznia podczas sesji Rady... ››

Budżet miejski na rok 2011 został przyjęty. Po wielu godzinach dyskusji i wprowadzeniu kilku poprawek 20 na 21 było za przyjęciem projektu. Głosowanie odbyło się 31 stycznia podczas sesji Rady Miasta.


Pieniądze zostały rozdysponowane na następujące zadania inwestycyjne:

- 100 tysięcy złotych na odwiert badawczy źródeł geotermalnych.

- na realizację budowy placu zabaw i parku przy ul. Tysiąclecia przeznaczono 50 tysięcy zł.

- 90 tysięcy złotych będzie przeznaczone na zorganizowanie dokumentacji przebudowy ulic Św. Jadwigi Królowej i Owocowej.

- zwiększono wynagrodzenia dla strażników miejskich. Do ich puli wydatków wpadło kolejne 100 tysięcy zł. z administracji publicznej.

 

Wydatki bieżące zamykają się w kwocie 107,9 mln złotych. Rozchodzą się po wszystkich sferach funkcjonowania miasta:

- oświata – ponad 44 mln zł

- opieka społeczna – 25 mln zł

- utrzymanie dróg, transport i łączność – 5,5 mln zł

- kultura – 5 mln zł

- bezpieczeństwo – 2,5 mln zł

- sport i kultura fizyczna – 2,4 mln zł.

 

Wydatki majątkowe wynosić będą w przybliżeniu 50,7 mln zł i w większości przeznaczone będą na budowę obwodnicy oraz odwodnienie miasta.

 

W tegorocznym budżecie ostatecznie brakło miejsca na następujące projekty:

-przebudowę ulicy Raciborskiego, fundusze zostały przesunięte na administrację publiczną (700 tysięcy złotych)

-kompletowanie dokumentacji technicznej do przebudowy ul. Telimeny w wysokości 27 tysięcy złotych.

 

Oprócz tego podczas sesji uchwalono prognozę finansową na lata 2011-2045.

 

Planowane wydatki miasta wynoszą 158 mln 600 tys. zł a dochody zamykają się w kwocie 138 mln 600 tys. zł. 20 mln złotych różnicy znajdzie się z puli dochodów w latach 2007-2010.

 

Aczkolwiek specjaliści uspakajają, mówiąc, że mimo wszystko sytuacja miasta jest stabilna, a wskaźniki finansowe mieszczą się w wszystkich przewidzianych normach.

Więcej o:
budżet 2011
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE