BO w Radomsku: znane są dokładne daty

BO w Radomsku: znane są dokładne daty Fot. UM Radomsko

Znany jest już harmonogram realizacji 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku.

Poniżej szczegółowy harmonogram:

Termin

Etap realizacji

05.09 – 18.09.2022 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

do 23.09.2022 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.

do 30.09.2022 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

03.10 – 21.10.2022 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.

do 26.10.2022 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

do 03.11.2022 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

do 09.11.2022 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

do 09.11.2022 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

12.12 – 18.12.2022 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.

do 20.12.2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2023 rok.

Więcej o:
radomsko budżet obywatelski radomsko budżet obywatelski 2022 harmonogram
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE