Blisko 80 tys. złotych na remont w DPS w Radomsku

Blisko 80 tys. złotych na remont w DPS w Radomsku

Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał wsparcie z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze otrzyma m.in. Powiat Radomszczański.

Samorząd województwa łódzkiego miał do dyspozycji na ten rok ponad 14 mln zł. Z tego sejmik województwa 8,5 mln zł przeznaczył na zakłady aktywności zawodowej, a 5,7  mln zł zostało rozdzielone pomiędzy wnioskodawców chcących poprawić dostępność swoich obiektów w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. I właśnie o tych pieniądzach zadecydował Zarząd.

Wnioski o dofinansowania inwestycji budowlanych przyjmowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Po ich rozpatrzeniu przez Komisję, Zarząd przyznał dofinansowania dla 16 wnioskodawców. Jest wśród nich Powiat Radomszczański.

Powiat Radomszczański otrzyma 79 tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację części łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański dps radomsko remont łazienek dotacja dofinansowanie zarząd województwa łódzkiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE