Będą zmiany w budżecie powiatu

Będą zmiany w budżecie powiatu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie w poniedziałek, 26 kwietnia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in.:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł w związku z koniecznością realizacji zaleceń wpisanych w audycie wewnętrznym w ramach bezpieczeństwa pożarowego – montaż specjalistycznego systemu gaszenia w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł na udzielenie dofinansowania dla KP PSP w Radomsku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach ll edycji projektu ,,Łódzkie pomaga” zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł (dla DPS w Radomsku 50.000 zł, dla DPS w Radziechowicach 50.000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią COVID);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 437.800 zł w związku z podjęciem decyzji o przyznaniu od dnia 1. 05. 2021 r. podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu (łączny szacowany koszt podwyżek wynosi 787.200 zł, jednak jednostki zabezpieczyły w ramach posiadanego planu kwotę 349.400 zł);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 207.800 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadań zgłoszonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego na poprawę bezpieczeństwa pieszych, planowane przebudowy przejść dla pieszych we wsi Kocierzowy (dwa: przy sklepie i dawnej szkole), Kletnia (ul. Przedborska), Strzałków (kościół), Orzechów, Gidle (ul. Szkolna), Pławno (ul. Przedborska), w Radomsku (ul. Piastowska, przy ul. Łokietka).

Po zmianach budżet ogółem wynosi: dochody - 123.837.476 zł, wydatki - 128.672.237 zł, deficyt - 4.834.761 zł, spłaty kredytów - 2.050.000 zł, nadwyżka budżetowa – 4.074.774, wolne środki - 2.809.986 zł.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego komisja budżetowa zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE