Beata Pokora: spłaszczenie płac to duży problem, nie stać nas na wyrównanie pensji pracowników

Beata Pokora: spłaszczenie płac to duży problem, nie stać nas na wyrównanie pensji pracowników

Skutkiem podwyższenia płacy minimalnej jest spłaszczenie płac w administracji samorządowej, które w wielu przypadkach oznacza zrównanie uposażeń pracowników na stanowiskach pomocniczych z pensjami specjalistów. To wymaga podniesienia płac, na co aktualnie – co zauważa Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, powiatowego samorządu nie stać.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego od ubiegłego roku prowadzi działania w celu wygospodarowania funduszy na podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek podległych. Niestety, budżet powiatu zależy od stanu finansów publicznych. Władze powiatu podkreślają, że w obecnej sytuacji finansowej powiatu, spowodowanej niedoszacowaniem przez budżet centralny kosztów zadań edukacyjnych, wypłacenie podwyżek jest niemożliwe.

Z szacunków wynika, że w skali roku podwyżka płac minimalnych oraz decyzja o podniesieniu pensji o 200 złotych, zwiększyłaby deficyt w budżecie powiatu o niemal 2 miliony złotych.

- Ponownie przeanalizujemy sytuację finansową i możliwości powiatowego budżetu po rozliczeniu roku 2020 i uzyskaniu wiedzy o wysokości nadwyżki budżetowej za ten rok – informuje starosta Beata Pokora.

Od stycznia 2021 roku weszła w życie kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło do 2,8 tys. zł brutto (z 2,6 tys. zł brutto). W efekcie tego doszło do zrównania lub znacznego spłaszczenia różnic między kwotami płac minimalnych, a wynagrodzeniami pracowników administracji szkół (np. księgowości), którzy niejednokrotnie są specjalistami z długoletnim doświadczeniem i wykształceniem, zaszeregowani w wyższych kategoriach wynagrodzenia. Podobnie jest w jednostkach pomocy społecznej, gdzie osoby z doświadczeniem zawodowym, fachowością i znaczną odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanych stanowisk, zarabiają podobnie, jak osoby zatrudnione na stanowiskach obsługi.

- W takiej sytuacji niezbędne są rozwiązania systemowe, obejmujące wszystkie placówki samorządowe. Dlatego o problemie ponownie poinformujemy parlamentarzystów z naszego regionu. Chcemy, aby pracownicy wszystkich jednostek podlegających powiatowi otrzymywali godne wynagrodzenie za swoją pracę. Niestety, sytuacja finansowa oraz formalne uwarunkowania konstrukcji budżetu nie pozwalają w obecnym czasie na wypłacenie podwyżek – tłumaczy starosta Beata Pokora.

O problemie, który dotyka większość samorządów w Polsce w tym tygodniu rozmawiali z władzami powiatu przedstawiciele Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność Powiatu Radomszczańskiego, radomszczańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz związków zawodowych w DPS Radziechowice.

- Od dawna zdajemy sobie sprawę ze skali oczekiwań pracowników. Już kilka miesięcy temu poczyniliśmy wstępne szacunki i wiemy, że globalna kwota oczekiwanych podwyżek przekracza aktualnie możliwości powiatowego budżetu – mówi starosta Beata Pokora.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko zarząd powiatu radomszczańskiego podwyżki spłaszczenie płac wynagrodzenia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE