Apel Rady Powiatu Radomszczańskiego do ministrów edukacji, finansów i inwestycji

Apel Rady Powiatu Radomszczańskiego do ministrów edukacji, finansów i inwestycji

Na środowej (30 października) sesji rady powiatu radomszczańskiego, radni debatowali i głosowali nad wystosowanym stanowiskiem zarządu do ministerstw edukacji, finansów oraz inwestycji i rozwoju.

Oto pełna treść uzasadnienia stanowiska, które skierowane zostanie m. in. do Ministra Finansów, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Ministra Edukacji Narodowej:

W ciągu dwóch ostatnich lat we wszystkich jednostkach samorządowych nastąpił skokowy wzrost luki między kwotą subwencji przyznawanej z budżetu centralnego, a bieżącymi wydatkami na oświatę. W 2017 roku kwota subwencji dla Powiatu Radomszczańskiego wynosiła 41,376 mln złotych i po raz ostatni zabezpieczyła w całości poniesione wydatki. W 2018 roku subwencja ta zmniejszyła się do 37,805 mln zł, co spowodowało 3,9 mln zł deficytu, pokrytego ostatecznie z innych działów budżetu powiatu. Wysokość subwencji przekazanej na rok 2019 z budżetu centralnego wynosi ostatecznie 42,428 mln zł. Tymczasem koszt utrzymania placówek sięga 46,5 mln zł, co spowodowało konieczność zaciągnięcia przez Powiat kredytu w wysokości 4 mln zł.
Jest to efekt decyzji podjętej na szczeblu centralnym - rezygnacji z gwarancji ustawowej wysokości subwencji w nowych przepisach ustawowych i braku dostatecznych środków na wprowadzenie reformy systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020.
Obecnie kwota subwencji jest zbyt niska, a algorytm stanowiący podstawę wyliczania środków przekazywanych przez Państwo na cele oświatowe nie zapewnia obiektywnego, jasnego i przejrzystego sposobu wyliczania środków potrzebnych na ten cel. Według wyliczeń, koszty funkcjonowania podległych Powiatowi Radomszczańskiemu placówek oświatowych w roku 2020 są wyższe od kwoty prognozowanej subwencji na ten sam rok aż o 9,2 mln złotych, zaś subwencja która ma wynosić 48,373 mln złotych, nie pokrywa nawet kosztów ponoszonych przez samorząd na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 3, ust. 2 ustawy z dn. 27.10.2017 r.), nie zapewniono Powiatowi Radomszczańskiemu gwarancji pokrycia wydatków koniecznych na wypłatę wynagrodzeń. Choć nie negujemy celowości i zasadności przyznania podwyżek dla nauczycieli, sytuacja finansowa Powiatu Radomszczańskiego nie pozwala na to, aby ponosił on skutki decyzji rządu.
Nasz Powiat, jak i większość polskich powiatów, w obecnej sytuacji zmuszony jest przeznaczać ze swojego budżetu na funkcjonowanie oświaty coraz więcej środków. Dzieje się to kosztem innych zadań nałożonych na powiatowy samorząd, a zatem – kosztem mieszkańców powiatu.
Jeżeli w 2020 roku Powiat Radomszczański będzie musiał na oświatę przeznaczyć dodatkowe ponad 9 mln złotych, nie będzie środków finansowych  nie tylko na jakiekolwiek inwestycje, ale także na bieżące zadania, takie jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia, remonty i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, nie mówiąc już o kulturze fizycznej i turystyce, czy finansowym wspieraniu organizacji pozarządowych. Tym samym Powiat nie będzie w stanie realizować zadań własnych, co będzie najbardziej krzywdzące dla mieszkańców.
W takiej sytuacji należy rozważyć zwiększenie kwoty subwencji wypłacanej na funkcjonowanie placówek oświatowych do poziomu zapewniającego pokrycie całości wydatków lub zmianę sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników oświaty (wraz z pochodnymi) – bezpośrednio z budżetu centralnego.
To warunek, szczególnie istotny dla stabilności finansowej Powiatu Radomszczańskiego, który nie posiada dochodów własnych, takich jak gminy. W obecnym stanie pozyskanie brakujących środków finansowych będzie ogromnym problemem.
Z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu Radomszczańskiego oraz na fakt, że Powiat Radomszczański nie posiada już zdolności kredytowej, zwracamy się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego Stanowiska.

O tym, jak radni głosowali nad tym stanowiskiem przeczytasz: 9 mln zł deficytu na edukację w powiecie. Rada wystosowała stanowisko do ministerstwa

Więcej o:
apel o oświatę rada powiatu radomszczańskiego reforma eduakcji subwencja na edukację radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE