Alert RCB: Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz

Alert RCB: Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz Fot. pixabay

- UWAGA! Dnia 01.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz – taki alert RCB wysłano rankiem 1 grudnia do mieszkańców Radomska i powiatu radomszczańskiego.

Prognozowane na dzień 1 grudnia przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Radomsko - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zgodnie z  ustawą prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (jeśli w ciągu doby wyniesie średnią wartość 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10).

Więcej o:
smog smog radomsko zła jakość powietrza radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE