52 nowe zakażenia COVID-19 w pow. radomszczańskim. 1484 osoby w kwarantannie

52 nowe zakażenia COVID-19 w pow. radomszczańskim. 1484 osoby w kwarantannie Fot. pixabay.com

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, w powiecie radomszczańskim są 52 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Kwarantanną objęte są 1484 osoby. 11 osób uznano za ozdrowieńców.

(stan na 19 października 2020 r. – godz. 18.00)

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 634 / 456/ 52
w tym liczba osób w ognisku raportowanym przez PPIS w Radomsku z innych powiatów łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 14 / 10 / 0

2. Liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 162/ 11

3. Liczba zgonów związanych z COVID-19 ogółem / ostatnia doba – 16 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie – 4727 / 1484

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 2158 / 101

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie – 1009 / 35

7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 18 / 0

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE