4 listopada rozpocznie się przebudowa ul. Ks. Kościowa w Radomsku. Będą utrudnienia!

4 listopada rozpocznie się przebudowa ul. Ks. Kościowa w Radomsku. Będą utrudnienia! Fot. K. Gajda, Starostwo Powiatowe w Radomsku

W czwartek, 4 listopada 2021 roku rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Ks. Kościowa w Radomsku. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu od tego dnia ulica zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Planowany umowny termin zakończenia wszystkich prac związanych z przebudową ulicy upływa z dniem 16 lipca 2022 roku.

Dla ruchu kołowego został wyznaczony objazd ulicami: Brzeźnicką (do ronda Polskich Lotników Września 1939), fragmentem obwodnicy miasta (do ronda Honorowych Dawców Krwi) i ulicą Inwestycyjną.

Zmianie ulegną również trasy kursowania autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomsku, które do tej pory jeździły po ul. Ks. Kościowa. Od 4 listopada część linii autobusowych będzie poruszała się po ul. 11 Listopada i po ul. Prusa. W celu zagwarantowania większej przepustowości ulicy Prusa (zwłaszcza dla autobusów komunikacji zbiorowej) na całej jej długości zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

- Przebudowa ponadkilometrowego odcinka ulicy ks. Kościowa to największa inwestycja Powiatu w ostatnich latach. Jej koszt to 4.684.973 złotych. Co więcej – to przedsięwzięcie oczekiwane nie tylko przez mieszkańców dzielnicy Kowalowiec i dzielnic do niej przyległych, ale także przez wielu uczestników ruchu tranzytowego, przebiegającego z rejonów północno - zachodnich naszego powiatu w kierunku drogi krajowej nr. 42, czyli ulicy Brzeźnickiej w Radomsku. Powiat Radomszczański wykona je dzięki uzyskaniu dofinansowania w wysokości 3 242 038 zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - mówi starosta Beata Pokora.

Przebudowa ulicy Ks. Kościowa obejmie swoim zakresem nie tylko wymianę istniejących elementów pasa drogowego związanych z ruchem (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe) ale również część infrastruktury podziemnej. Zmodernizowana zostanie stara sieć wodociągowa, a kanalizacja sanitarna zostanie uszczelniona. Wykonana zostanie również energetyczna linia kablowa dla potrzeb nowego oświetlenia ulicy.

- Mieszkańcy ulicy Ks. Kościowa w Radomsku oraz wszystkie firmy znajdujące się przy tej drodze będą miały zapewniony dojazd do swoich posesji. W poszczególnych etapach prowadzenia robót dojazd ten może być utrudniony. Będziemy czynić wszelkie starania, aby prace różnych branż były skoordynowane w taki sposób, aby uciążliwości związane z przebudową ulicy zredukować do minimum - mówi naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Aleksander Broszkowski.

Planowany umowny termin zakończenia wszystkich prac związanych z przebudową ulicy upływa z dniem 16 lipca 2022 roku.

Więcej o:
radomsko ulica kościowa radomsko remont przebudowa inwestycja organizacja ruchu starostwo radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE