Zwrot kosztów termomodernizacji MDK

Choć od termomodernizacji budynku minęło prawie 5 lat dopiero teraz Gmina Miasto Radomsko otrzymała refundację poniesionych na realizację kosztów.

Trudno wyobrazić sobie dziś starą elewację MDK-u, tą sprzed 2008 roku. Choć od termomodernizacji budynku minęło prawie 5 lat dopiero teraz Gmina Miasto Radomsko otrzymała refundację poniesionych na realizację kosztów.

Prace modernizacyjne objęły wówczas ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. i węzła, ocieplenie stropodachu oraz wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, jak również modernizację schodów. Wszystko musiało również zostać ujęte w projektach i audycie, za których sporządzenie również należało zapłacić.

Refundacja kosztów możliwa była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Wielkość inwestycji stanowiła kwotę 1 764 982,87 zł, z czego 851 610,00 zł zostało dofinansowane.

Więcej o:
mdk termomodernizacja zwrot kosztów inwestycja dofinansowanie rpo
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE