Radomsko, Łódzkie 18.6o Sobota, 17 Sierpnia 2019

ZUS kontroluje chorujących. Bilans za I kwartał 2019

Miasto
Jacek Paszewski

W I kwartale br., po raz pierwszy kontroli poddane zostały zwolnienia lekarskie wystawiane już obligatoryjnie w wersji elektronicznej. Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień wciąż się zdarzają, ale ZUS-owi łatwiej je teraz dostrzec i zweryfikować.

W I kwartale br. w całym kraju przeprowadzono 174 tys. kontroli zwolnień lekarskich. To o 38 % więcej, niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Kontrole prowadzone były na 2 płaszczyznach: kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

- Pierwsze z tych kontroli przeprowadzane są przez pracowników Zakładu - przypominamy, że mogą też być prowadzone przez płatników zatrudniających powyżej 20 ubezpieczonych, drugie przez lekarzy orzeczników ZUS – mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS w Tomaszowie Maz.

Kwota wstrzymanych w całym kraju świadczeń chorobowych z pierwszych trzech miesięcy 2019 r. wyniosła ponad 9,2 mln zł, w porównaniu  z I kw. 2018 r. – 5,5 mln zł.

- Zwiększona efektywność kontroli wiąże się m.in. z wprowadzeniem obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018 r. Dzięki temu, Zakład ma do dyspozycji bieżące dane o wystawianych zwolnieniach lekarskich i może skuteczniej reagować na potencjalne nadużycia – dodaje rzecznik Kiełczyńska.

A jak wyniki kontroli wyglądają w województwie łódzkim?

Na terenie województwa łódzkiego, w I kwartale 2019 r. skontrolowanych zostało 12,4 tys. zwolnień lekarskich, tj. prawie o 3 tys. więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Kontrole skutkowały wstrzymaniem wypłaty zasiłku chorobowego na kwotę 842 tys. zł.  W 2018 r. w porównywalnym okresie – kwota wstrzymanych zasiłków chorobowych wynosiła 610 tys. zł.

 - W ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, w naszym województwie skontrolowano 9,3 tys. zwolnień. Zakwestionowano 7% z nich i uzyskano kwotę 171,4 tys. zł – podkreśla Monika Kiełczyńska.

Natomiast w ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzono 3,1 tys. kontroli. W 11% skontrolowanych przypadków wstrzymano wypłatę zasiłków na kwotę 670,6 tys. zł.

Najczęściej ubezpieczeni nieprawidłowo wykorzystywali zwolnienia lekarskie świadcząc pracę zarobkową u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni lub innego. Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy wypłacany jest jako ekwiwalent pieniężny za brak możliwości zarobkowania i wykonywania pracy z powodu choroby. Dlatego w czasie zwolnienia lekarskiego nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Czas zwolnienia ma służyć rekonwalescencji, nie można więc także podejmować działań w trakcie zwolnienia lekarskiego, które mogłyby zakłócać ten proces. Nie można więc kopać w ogródku jeśli ma się chory kręgosłup, biegać w maratonach czy remontować mieszkania. Tymczasem nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich są często z tym związane, jak i z wyjazdami na zagraniczne wycieczki, braniem udziału w zawodach sportowych itp.

- Przykładem nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia może być przypadek, urzędnika jednej z instytucji, który w czasie choroby u jednego pracodawcy, wykonywał pracę zarobkową w innej instytucji. Zdarzyła się też osoba, która utrzymywała, że w czasie choroby nie wykonywała swojej pracy zarobkowej polegającej m.in. na szyciu, a jednocześnie na portalach społecznościowych zamieszczała posty z ofertą sprzedaży swojej najnowszej kolekcji, dopiero co wyjętej spod igły – zauważa rzecznik ZUS.

ZAŁĄCZONE PLIKI

mówi Monika KiełczyńskaPOBIERZ PLIK

komentarze