ZSE w Radomsku stawia na rozwój

ZSE w Radomsku stawia na rozwój

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku realizuje projekt pn. „Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Trzy cele projektu

Pierwszy to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów szkoły zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

Stażami zostali objęci uczniowie klas I-III kształcący się w zawodach:  technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Staże realizowane są we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terenie woj. Łódzkiego. Uczniowie, którzy ukończą staż otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1 800 zł.

W ramach zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności uczniowie wezmą udział w zaplanowanych kursach dla poszczególnych zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hotelarstwa.

Drugi cel to podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Projekt skierowany jest do 40 nauczycieli w tym 18 prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach, w których kształci szkoła. Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.

I ostatni, trzeci to podniesienie jakości nauczania w ZSE w Radomsku poprzez m.in. wyposażenie   pracowni  w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne m.in. do: pracowni  techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, pracowni  rejestracji obrazu czy pracowni obróbki obrazu.

Unijne dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 1 263 691,80 zł. Kwota dofinansowania: 1 137 322,62 zł. Okres realizacji: od 01.12.2018 r. do 31.08.2020 r.

Więcej o:
zse ekonomik ekonomik radomsko zse radomsko dofinansowanie zse radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE