Zmiany w powiatowym budżecie

Zmiany w powiatowym budżecie Fot. Klaudia Gajda

Radni rady powiatu radomszczańskiego, którzy obradowali w środę wprowadzili zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok.

Jakie są planowane zmiany w budżecie?
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przebudowę kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w I LO;
• przesunięcie w ramach planu wydatków kwoty 311.000 zł na wsparcie zadania realizowanego przez Miasto Radomsko (budowa tężni solankowej na „Wielorybku”);
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 644.888 zł w związku z otrzymaniem większych niż wstępnie szacowano wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pozyskane środki mają być przeznaczone na wydatki w zakresie ochrony środowiska, m. in. dodatkowe 4.000 zł na przebudowę budynku gospodarczego DPS w Radziechowicach i usunięcie azbestowego pokrycia dachu);
• zmniejszenie planu wydatków o kwotę 291.343 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji dwóch zadań wieloletnich: dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku starostwa oraz zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie (na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej);
• zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na zakup oznakowanego samochodu służbowego;
• przesunięcie w ramach planu wydatków kwoty 130.000 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów porozumień z gminami na zimowe utrzymanie dróg oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 80.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Przedbórz na remont drogi pow. nr 3910E we wsi Borowa;
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 460.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania Wojewody Łódzkiego na przebudowę przejść dla pieszych: ul. Szkolna, Kobiele Wielkie (101.600 zł), ul. Leśna, Kodrąb (93.600 zł), ul. Szkolna, Lgota Wlk. (93.600 zł), we wsi Wąglin (93.600 zł) oraz Zapolice (77.600 zł);
• zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.370.326 zł celem zabezpieczenia potrzeb w podległych placówkach oświatowych do końca listopada br.;
• zmniejszenie wydatków na kwotę 100.000 zł (niższa kwota obsługi odsetek od kredytów);
• zwiększenie przychodów na kwotę 2.000.000 zł (spłata przez Szpital Powiatowy w Radomsku części pożyczek udzielonych przez powiat w roku 2015).

Ostateczny kształt budżetu po zmianach: dochody - 127.968.780 zł, wydatki - 135.919.198 zł, deficyt - 7.950.418 zł, spłaty kredytów - 2.050.000 zł, nadwyżka budżetowa - 4.074.774 zł, wolne środki - 3.925.643 zł, spłaty pożyczek - 2.000.000 zł.

Więcej o:
Starostwo Powiatowe w Radomsku sesja powiatu radomszczańskiego zmiany budżetowe na 2021 rok
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE