Zmiany w powiatowym budżecie

Zmiany w powiatowym budżecie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie we wtorek, 18 maja 2021 r., pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in.:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.371.354 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących projektów:
- przebudowa drogi powiatowej ul. Ks. Kościowa w Radomsku - 500.000 zł (FIL) i 3.242.038 zł (RFRD)
- remont drogi powiatowej w m. Pytowice - 629.316 zł.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem przez SOSW w Radomsku darowizny z Fundacji Przyjazna Planeta na zakup 2 laptopów (pomoce dydaktyczne)
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.620 zł w związku z otrzymaniem większych niż wstępnie szacowano środków na finansowanie zada ń PFRON, a tym samym zwiększeniem środków dla powiatu na obsługę tego zadania.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 78.769,99 w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na modernizację części łazienek w DPS w Radomsku.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 450.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu CKZ w ZSDiOŚ w Radomsku „Drzewniak stawia na rozwój”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Wartość całkowita 568.228,14 71.
- przesunięcie z rezerwy kwoty 35.000 zł na finansowanie wydatków w ramach projektu „Mobilność poszerza horyzonty” w związku z koniecznością pokrycia różnic kursowych oraz kosztów testów na COVID-19 dla uczestników projektu wyjeżdżających do Hiszpanii.

Plan po zmianie wynosi:
- Dochody: 128.776.000,67 zł
- Wydatki: 133.610.761,85 zł
- Deficyt: 4.84.761,18 zł
- Spłaty kredytów: 2.050.000,00 zł
- Nadwyżka budżetowa: 4.074.774,69 zł
- Wolne środki: 2.809.986,49 zł

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański komisja budżetowa budżet zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE