Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego Fot. Sebastian Nems

Radni pozytywie zaopiniowali uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 oraz uchwałę dotyczącą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2029.

Wśród proponowanych zmian są m. in.:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kleszczów na przebudowę kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne przy I LO w Radomsku;

Przesunięcie kwoty 1.230 zł w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na uzupełnienie dokumentacji projektowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową budynku w Strzałkowie, gdzie powstać ma placówka opiekuńczo wychowawcza (kwota ogółem 312.673 zł , 2021 - 12.673 zł, 2022 - 300.000 zł);

Przesunięcie kwoty 560.000 zł w ramach zadania wieloletniego „Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku" (do realizacji zadania powiat powróci w II kw. 2022 r.);

Zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w łącznej kwocie 4.680.345 zł i przeznaczenie otrzymanych środków na pokrycie zobowiązań wynikających ze zwiększonych diet radnych (120.000 zł),

Uregulowanie zobowiązań związanych z wynagrodzeniami za grudzień br. (2.520.900 zł) oraz zwiększenie rezerwy budżetowej, która stanowić będzie środki nadwyżki budżetowej do wykorzystania w roku następnym (2.039.445 zł).

Budżet po zmianie wynosi:

dochody: 133.211.988 zł.
wydatki: 141.226.406 zł.
deficyt: 8.014.418 zł.
spłaty kredytów: 2.050.000 zł.
nadwyżka budżetowa: 4.074.774 zł.
wolne środki: 3.989.643 zł.
spłaty pożyczek: 2.000.000 zł

Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
Starostwo Powiatowe w Radomsku sesja powiatu radomszczańskiego zmiany budżetowe na 2021 rok
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE