Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W przeddzień sesji Rady Powiatu planowanej na środę 29 lipca 2020 r., we wtorek zdalnie obradowała Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego. Głównym tematem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Najważniejsze korekty budżetu związane są z pozyskaniem środków na modernizację powiatowych dróg. W związku z otrzymaniem dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury na przebudowę mostu w Rudzie (gm. Gidle), w planie dochodów i wydatków budżetowych uwzględniono kwotę 572.396 zł. W budżecie znajdzie się także kwota 250 tys. złotych wsparcia finansowego z Gminy Radomsko na remont drogi we wsi Dziepółć.

Dzięki pozyskaniu z Zarządu Województwa Łódzkiego środków na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, plan dochodów i wydatków ma zwiększyć się o kwotę 25 tys. złotych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt przesunięcia do rezerwy ogólnej kwoty 115 tys. złotych przeznaczonej na przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia do budynku Starostwa Powiatowego (zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących remontowych). W budżecie trzeba będzie uwzględnić także kwotę 100 tys. złotych dofinansowania z Funduszu Wsparcia PSP na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku oraz niewielkie korekty związane z dofinansowaniem zakupu psa patrolowo-tropiącego dla radomszczańskiej policji.

Po zmianach, w których zarówno kwotę dochodów, jak i wydatków zwiększono o 947.396 zł, budżet powiatu wynosi: dochody - 123.966.574,68 zł, wydatki - 126. 040.496 zł.

Planowany deficyt na 2020 rok nie ulega zmianie, szacuje się go na 2.073.921 zł. Zostanie pokryty z wolnych środków (nadwyżki na rachunku bankowym budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko budżet powiatu komisja budżetowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE