Złoci Małżonkowie proszeni są o zgłaszanie się do USC

Złoci Małżonkowie proszeni są o zgłaszanie się do USC

Mieszkańcy Radomska, obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany przez Prezydenta RP jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal nadawany jest na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta RP.

Postępowanie dotyczące nadania odznaczenia inicjowane jest złożeniem wniosku przez jubilatów osobiście lub listownie. Dlatego prezydent Radomska zaprasza mieszkańców miasta obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1.

Podpisane przez małżonków dokumenty może złożyć także pełnomocnik.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy USC w Radomsku pod numerem tel. 44 685 45 53 lub 685 45 52.

Więcej o:
radomsko usc radomsko złote gody małżonkowie 50-lecie związku małżeńskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE