Zapisy na warsztaty w ramach projektu „Kamienice widzowie przeszłości”

Zapisy na warsztaty w ramach projektu „Kamienice widzowie przeszłości”

Historia, plastyka, fotografia, animacja i słowa... to wszystko składa się na cykl bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu edukacyjno – kulturalnego „Kamienice – widzowie przeszłości”. Zajęcia odbywać się będą w dniach 19-27 sierpnia, w godz. 14.00-18.00.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Patriotyzm Jutra, dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza do udziału w projekcie dzieci powyżej 12 roku życia, zapisy przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez.

- W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty historyczne, plastyczne, fotograficzne, animacji oraz literackie, których efektem będzie interaktywna, wielkoformatowa wystawa, animacja oraz broszura. Młodzi pod okiem doświadczonych instruktorów poznają historię zapomnianych miejsc, następnie wybiorą obiekty, które zostaną utrwalone na płótnie, fotografii, animacji oraz znajdą się w broszurze. Efekty pracy staną się upamiętnieniem również tych miejsc, których już nie ma na mapie miasta, ale zachowały się o nich zdjęcia i wspomnienia wśród mieszkańców – mówi Marta Renik z MDK w Radomsku.

Rezultaty zaprezentowane zostaną szerokiej publiczności, by dostrzec potencjał zapomnianej części codzienności, która popada w ruinę. Udział w projekcie oraz zdobyta wiedza i doświadczenie sprawią, że zarówno uczestnicy, jak i odbiorcy nabiorą szacunku dla lokalnego dziedzictwa. A dotąd mijane każdego dnia zapomniane miejsca zostaną odczarowane. Znajomość lokalnej historii oraz pamięć o doświadczeniach życia codziennego staną się dla młodych ludzi źródłem inspiracji do dalszych działań w przyszłości.

„Patriotyzm Jutra”, to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

Zapisy przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez. (Kontakt: Marta Renik tel. 792 425 488, mail: marta.renik@mdkradomsko.pl).

Więcej o:
mdk radomsko kino radomsko mdk kamienice widzowie przeszłości
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE