Zakończyły się prace związane z rozbudową i wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Łękińsku

Zakończyły się prace związane z rozbudową i wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Łękińsku Fot. UG Kleszczów

Nowe skrzydło piętrowego budynku szkoły pomieściło m.in. 10 pracowni przedmiotowych, dwie polonistyczne, dwie językowe, dwie matematyczne oraz pojedyncze pracownie: historyczna, artystyczna, biologiczno-chemiczna i fizyczno-geograficzna.

Klasopracownie są przestronne – każda liczy ok. 60 m kw. powierzchni. Zostały też wyposażone w oddzielne zaplecza, jedno na dwie pracownie.
Ze starą częścią nowy budynek połączony został dwukondygnacyjnym łącznikiem. Na parterze mieszczą się gabinety dyrektora i wicedyrektora, połączone sekretariatem. Na piętrze ulokowane gabinety: psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Oprócz pomieszczeń technicznych i sanitarnych nowa część oddanego do użytku budynku mieści jeszcze szatnię dla 250 uczniów, pokój nauczycielski oraz pracownię informatyczną.


Zakończona niedawno inwestycja znacząco poprawi funkcjonowanie szkoły w Łękińsku. Sale lekcyjne starej części szkoły przeznaczone zostaną do nauki uczniów klas I, II i III. Pracownie w nowej części służyć mają uczniom klas IV-VIII (z wyjątkiem pracowni informatyki, z której skorzystają też młodsi uczniowie).


W starej części szkoły gruntownej przebudowy doczekała się stołówka. Dzięki połączeniu z pracownią informatyczną, która przez ścianę sąsiadowała z poprzednią, miniaturową stołówką, nowa jadalnia znacznie zwiększyła pojemność. Teraz jednorazowo będzie tu mogło zasiąść do posiłku ok. 70 uczniów. Oprócz stołówki parter starego budynku zajmować ma teraz biblioteka z czytelnią multimedialną, gabinet lekarza stomatologa, nieduża salka do zajęć sportowo-ruchowych, a także pozostawiona w dotychczasowym miejscu szatnia dla uczniów młodszych klas. Przez korytarz na parterze wszyscy uczniowie będą mogli przechodzić na zajęcia do dużej sali sportowej.


Informacja: UG w Kleszczowie

Więcej o:
Kleszczów gmina gmina Kleszczów kleszczów Łękińsko szkoła Łękińsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE