Zakończono odbiór azbestu w Radomsku

Zakończono odbiór azbestu w Radomsku

Miasto Radomsko zakończyło usługę odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska, którzy w terminie do 31.03.2016 r. złożyli stosowne wnioski o sfinansowanie usługi odbioru i unieszkodliwienia powyższych odpadów.

Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości pism, został przygotowany wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” przyznał dotację w wysokości 99% wartości całkowitej zadania. Na ten cel Miasto Radomsko w 2016 roku uzyskało dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 6 132,00 zł.

Po dokonaniu rozpoznania cenowego Miasto Radomsko podpisało umowę z wykonawcą tj. firmą RENOVO, która realizowała zadanie polegające na odbiorze odpadów zawierających azbest z posesji na terenie miasta Radomska, ich zapakowaniu,  transporcie i utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Łącznie odebrano odpady zawierające azbest z 14 posesji i przekazano do utylizacji na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Płoszowie gm. Radomsko.

Info: UM Radomsko

Więcej o:
um radomsko azbest radomsko urząd miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE