Wyższy niż planowano zysk SP ZOZ „Pro Familia” w Radomsku

Wyższy niż planowano zysk SP ZOZ „Pro Familia” w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego zebrała się 19 maja 2020 r. Obrady, ze względu na stan epidemii, prowadzono w trybie zdalnym.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ,,Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia”, który m. in. świadczy usługi z zakresu medycyny pracy oraz szczepień ochronnych, prowadzi też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z zakresu alergologii, endokrynologii, dermatologii, kardiologii, neurologii oraz neurologii dziecięcej.

Za 2019 r. placówka osiągnęła zysk netto w wysokości 61.373 zł. To miłe zaskoczenie, ponieważ wstępnie prognozowany zysk na 2019 rok wynosił 1.750 zł. Wyższy dochód od planowanego osiągnięto dzięki rozliczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku za rok 2019, sprawozdanie z realizacji w roku 2019 „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2017-2021” oraz dokument pt. ,,Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Radomszczańskiego”.

Radni analizowali sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina, przyjęli też planu pracy komisji na II półrocze 2020 roku.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego pro familia radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE