Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

3 lipca ukazały się wyniki egzaminu maturalnego w szkołach powiatu radomszczańskiego.

W tym roku do matury w szkołach średnich na terenie powiatu radomszczańskiego przystąpiło 620 uczniów. Pomyślnie egzamin zdało 526 z nich (84,83%). Średnia w woj. łódzkim wyniosła 79,60%.

Wyniki w poszczególnych szkołach:

I LO w Radomsku – do egzaminu przystąpiło 96 absolwentów. Egzamin zdały 93 osoby (zdawalność 96,87%). Do poprawki prawo mają 3 osoby.

II LO w Radomsku – do egzaminu przystąpiło 175 absolwentów. Maturę zdało 165 uczniów (94,29%). Do poprawki może przystąpić 7 osób.

III LO w Radomsku przy ZSP nr 1 – do egzaminu przystąpiło 39 absolwentów. Pomyślnie zdało 30 uczniów (76,92%). Poprawkę może zdawać 7 osób.

Technikum Mech.- Budow.  w ZSP Nr 1 – do matury przystąpiło 45 absolwentów.  Maturę zdało 40 osób (88,88%). Prawo do poprawki ma 5 osób.

Technikum Drzewne w ZSDiOŚ – do egzaminu przystąpiło 19 absolwentów. Egzamin zdało 9 (47,37%). Do poprawki przystąpi 9.

Technikum w ZSE – do egzaminu przystąpiło 108 absolwentów. Egzamin zaliczyło 65 uczniów (60,18%). Do poprawki przystąpi 39 osób.

Technikum Elektr.-Elektron. w ZSE-E – do egzaminu przystąpiło 120 absolwentów. Egzamin zdało 107 osób (89,17%). Prawo do poprawki ma 11 uczniów.   

LO w ZSP w Przedborzu – do egzaminu przystąpiło 18 absolwentów. Egzamin zdało 17 osób (94,44%). Jena osoba może poprawić maturę.       

Więcej o:
matura egzamin wyniki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE