Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

Zamieszczamy informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i sierpniu 2017 r. w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym rok szkolny 2016/2017.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli w 2017 r. liceum ogólnokształcące lub technikum obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
1. w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego,
2. w części ustnej: z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. - obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpiło 717 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 r. uprawnionych było 100 absolwentów, z czego przystąpiło 95 osób. Były to osoby, które przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

W pierwszym terminie egzamin zdało 606 absolwentów, co stanowi 84,51% wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2017 r. Po przeprowadzeniu w sierpniu egzaminu poprawkowego odsetek sukcesów uczniów wzrósł do 92%.

Ogólny wynik egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Radomszczański jest wyższy od wyniku zdawalności w woj. łódzkim –  86% oraz średniej krajowej – 84,5%.   

Więcej o:
matura wyniki

Załączniki

Wyniki matur - zestawienie zbiorcze 2017

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE