Wydawanie żywności w sierpniu

Wydawanie żywności w sierpniu Fot. archiwum

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w sierpniu odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 od 10 do 16 sierpnia oraz od 19 do 25 sierpnia.

Paczki będą wydawane zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności. Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Dochód nie może przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.
Wydawanie żywności w sierpniu 2021 - POPŻ Łódź w godzinach : 8.00 – 13.00
wtorek – 10 sierpnia – litery "a-e"
środa – 11 sierpnia – litery "f-j"
czwartek – 12 sierpnia – litery "k-n"
piątek – 13 sierpnia – litery "o-s"
poniedziałek – 16 sierpnia – litery "t-ż"
Wydawanie żywności w sierpniu 2021 - POPŻ CARITAS CZĘSTOCHOWA, w godzinach : 8.00 – 13.00, w dniach: 19-25 sierpnia.

Informacja: MOPS w Radomsku

Więcej o:
żywność MOPS Radomsko MOPS żywność wydawanie żywności MOPS Radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE