Wsparcie finansowe na kształcenie pracowników i pracodawców

Wsparcie finansowe na kształcenie pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10 do 14 października 2022 r.

W 2022 r. środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie ze zdefiniowanymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami: wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia; wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, zapraszamy do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wewnętrzny 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl.

Więcej o:
pup pup radomsko nabory w pup radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE