Wkrótce ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza w Radomsku. Podpisano umowę z wykonawcą

Wkrótce ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza w Radomsku. Podpisano umowę z wykonawcą Fot. Wojciech Bojdo

W Urzędzie Miasta w Radomsku została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza. Zadanie zostanie wykonane przez firmę P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika.

Inwestycja polega na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej od ul. Parkowej do granic miasta. Środki na realizację inwestycji pochodzą z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II.

Podpisana umowa opiewa na kwotę: 6 927 800,51 zł. Termin wykonania zadania to: 29 października 2024 r.

Wykonawca BUD-AN Sp. z o. o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu uchylił się od zawarcia umowy. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu.

Na ul. Narutowicza zaplanowano również budowę chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia, które przeprowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodnik i ścieżka rowerowa powstaną na odcinku od ul. Wincentego Witosa do Ronda Sybiraków. Oświetlenie uliczne zostanie wykonane ze środków finansowych Miasta Radomska.

Więcej o:
radomsko ulica narutowicza inwestycja budowa kanalizacja gddkia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE